Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland år 2012

Hälften av de utexaminerade från Ålands lyceum flyttar bort för en längre tid

Drygt tre fjärdedelar av alla som avlagt examen inom yrkesutbildningen på Åland 2000–2012 hade hemort på Åland i slutet av 2012. Av de som tagit allmänbildande examen på Ålands lyceum under åren 2000–2006 bodde endast 49 procent på Åland 2012, vilket tyder på att en relativt stor del av de som vidarutbildar sig utanför Åland inte återvänder, åtminstone inte inom de närmaste åren efter slutförda studier. Däremot visar siffrorna för Högskolan, som har en hög andel utomåländska studerande, att andelen utexaminerade som bor kvar på Åland 2012 överstiger andelen ålänningar bland de utexaminerade de flesta enskilda år, vilket innebär att ett flertal av de som kom till Åland för att studera på Högskolan blivit kvar eller flyttat tillbaka till Åland efter slutförda studier.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text. 

Över 400 personer utexaminerades

Totalt tog 406 personer examen på gymnasie- eller högskolenivå på Åland 2012, varav 131 från den allmänbildande gymnasieutbildningen vid Ålands lyceum, 213 från den grundläggande yrkesutbildningen vid Ålands yrkesgymnasium och 62 från högskoleutbildningen vid Högskolan på Åland. Kvinnorna var ett fåtal flera än männen bland de utexaminerade från Yrkesgymnasiet och Högskolan, men på Lycéet uppgick de till två tredjedelar av alla som tog examen. De största yrkesgrupperna som utexaminerades var merkonomer, kockar och närvårdare, vilka tillsammans representerade 44 procent av de som tog examen inom yrkesutbildningen.

 

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Traditionell könsfördelning bland utexaminerade från yrkesprogrammen

De traditionella könsrollerna lever kvar inom utbildningen. Inom yrkesutbildningen utexaminerades endast personer av samma kön från hälften av programmen. De som tog närvårdar- eller servitörexamen var kvinnor, medan enbart män utexaminerades från programmen fordons- och transportteknik, verkstads- och produktionsteknik, däcks- och maskinreparatör, fartygselektriker samt vaktstyrman. Vid Högskolan utexaminerades endast enstaka kvinnor från de tekniska- och sjöfartsprogrammen, medan bara en man tog examen från vårdprogrammet.

Läs hela meddelandet här.

Information om utbildningsstatistiken ger Gerd Lindqvist: gerd.lindqvist[a]asub.ax och Kenth Häggblom: kenth.haggblom[a]asub.ax 

Publicerad den 5.3.2013