Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2012, preliminära uppgifter

Preliminärt 13.928 sysselsatta personer på Åland den 31.12.2012

De senaste åren har de preliminära uppgifterna för befolkning efter huvudsaklig verksamhet visat sig vara något lägre än de slutliga uppgifterna (ungefär 0,5 procent). De preliminära uppgifterna publiceras här för första gången med syfte att ge en indikation på hur arbetskraften och sysselsättningen utvecklat sig år 2012. I och med att sysselsättningsstatistiken baseras på registeruppgifter innebär det att slutliga uppgifter om arbetskraft och sysselsättning kommer med relativt lång eftersläpning (normalt ca två år).

Den åländska arbetskraften var 14.474 personer

Den 31.12.2012 var den åländska befolkningen 28.502 personer, av dessa hörde 14.474 personer till arbetskraften, av befolkningen i åldern 18–64 år hörde ungefär 82 procent till arbetskraften. Av arbetskraften var 13.928 personer sysselsatta och 546 personer arbetslösa, av arbetskraften i åldern 18–64 år var 3,8 procent arbetslösa. Av befolkningen i åldern 18–64 år var ca 79 procent sysselsatta. Preliminära uppgifter för åren 2008–2012 finns tillgängliga i en Exceltabell.

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2012, preliminära siffror
Tabell som visar befolkningen efter huvudsaklig verksamhet

Utanför arbetskraften stod 14.028 personer den 31.12.2012, av dessa var 6.215 personer studerande eller under 15 år och 6.188 personer var pensionärer (båda grupperna ca 44 procent av personerna utanför arbetskraften). Utöver detta var 8 personer beväringar eller civiltjänstepliktiga och 1.617 personer hörde till gruppen övriga personer utanför arbetskraften.

Högst andel sysselsatta i åldern 18–64 år hade kommunerna Sottunga (86,4 procent), Lumparland (84,0 procent), Jomala (82,9 procent) samt Hammarland (81,0 procent). Lägst andel sysselsatta i åldern 18-64 år hade kommunerna Kumlinge (69,6 procent), Kökar (71,9 procent), Eckerö (75,3 procent) samt Brändö (76,0 procent). I Mariehamn var ca 76,8 procent av personerna i åldern 18–64 år sysselsatta.

Andel sysselsatta i åldern 18–64 år den 31.12.2012
Karta som visar andelen sysselsatta i åldern 18-64 per kommun
 
Jämfört med den 31.12.2011 (slutliga uppgifter) har befolkningen ökat med 147 personer, arbetskraften har ökat med 52 personer (andelen år 2011 var 82 procent) medan antalet sysselsatta har minskat med 72 personer (andelen år 2011 var 79 procent). Antalet arbetslösa personer har ökat med hela 124 personer (andelen år 2011 var 3,0 procent). Om vi beaktar tidigare nämnda ”felprocent” så blir minskningen av exempelvis antalet sysselsatta mycket marginell.

Frågor om arbetsmarknadsstatistik besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 19 december 2013