Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2013, preliminära uppgifter

Preliminärt 13.910 sysselsatta personer på Åland den 31.12.2013

De senaste åren har de preliminära uppgifterna för befolkning efter huvudsaklig verksamhet visat sig vara något lägre än de slutliga uppgifterna (ungefär 0,5 procent). Enligt den officiella statistiken var antalet sysselsatta personer på Åland 13 931 personer den 31.12.2012, medan de preliminära uppgifterna var 13 928 (en skillnad på tre personer). De preliminära uppgifterna för situationen den 31.12.2013 publiceras här med syfte att ge en indikation på hur arbetskraften och sysselsättningen utvecklat sig år 2013. I och med att sysselsättningsstatistiken baseras på registeruppgifter innebär det att slutliga uppgifter om arbetskraft och sysselsättning kommer med relativt lång eftersläpning (normalt ca två år).

Den åländska arbetskraften var 14.493 personer

Den 31.12.2013 var den åländska befolkningen 28 666 personer, av dessa hörde 14 493 personer till arbetskraften, av befolkningen i åldern 18–64 år hörde drygt 82 procent till arbetskraften. Av arbetskraften var 13 910 personer sysselsatta och 583 personer arbetslösa, av arbetskraften i åldern 18–64 år var ca 4,1 procent arbetslösa. Av befolkningen i åldern 18–64 år var knappt 79 procent sysselsatta. Preliminära uppgifter för åren 2008–2013 finns tillgängliga i en Exceltabell.

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2013, preliminära siffror
Tabell som visar befolkningen efter huvudsaklig verksamhet

Utanför arbetskraften stod 14 173 personer den 31.12.2013, av dessa var 6 233 personer studerande eller under 15 år och 6 324 personer var pensionärer (ca 44 procent respektive ca 45 procent av personerna utanför arbetskraften). Utöver detta var 6 personer beväringar eller civiltjänstepliktiga och 1 610 personer hörde till gruppen övriga personer utanför arbetskraften.

Högst andel sysselsatta i åldern 18–64 år hade kommunerna Sottunga (86,4 procent), Jomala (83,9 procent), Lumparland (82,9 procent) samt Föglö (81,4 procent). Lägst andel sysselsatta i åldern 18–64 år hade kommunerna Kumlinge (70,7 procent), Kökar (72,7 procent), Brändö (74,5 procent) samt Eckerö (75,7 procent). I Mariehamn var ca 76,5 procent av personerna i åldern 18–64 år sysselsatta.

Andel sysselsatta i åldern 18–64 år den 31.12.2013*
Karta som visar andelen sysselsatta i åldern 18-64 per kommun
 
Jämfört med den 31.12.2012 (slutliga uppgifter) har befolkningen ökat med 164 personer, arbetskraften har ökat med 16 personer (arbetskraftstalet år 2012 var drygt 82 procent) medan antalet sysselsatta har minskat med 21 personer (sysselsättningsgraden år 2012 var knappt 79 procent). Antalet arbetslösa personer har ökat med 37 personer (arbetslöshetsgraden år 2012 var ca 3,8 procent). Om vi beaktar tidigare nämnda ”felprocent” så blir minskningen av exempelvis antalet sysselsatta mycket marginell.

Frågor om arbetsmarknadsstatistik besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 december 2014