Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2014, preliminära uppgifter

Preliminärt 14.062 sysselsatta personer på Åland den 31.12.2014

De senaste åren har de preliminära uppgifterna för befolkning efter huvudsaklig verksamhet visat sig vara något lägre än de slutliga uppgifterna (mindre än 0,5 procent). Enligt den officiella statistiken var antalet sysselsatta personer på Åland 13.928 personer den 31.12.2013, medan de preliminära uppgifterna var 13.910 personer (en skillnad på 18 personer). De preliminära uppgifterna för situationen den 31.12.2014 publiceras här med syfte att ge en indikation på hur arbetskraften och sysselsättningen utvecklat sig år 2014. I och med att sysselsättningsstatistiken baseras på registeruppgifter innebär det att slutliga uppgifter om arbetskraft och sysselsättning kommer med relativt lång eftersläpning (normalt ca två år).

Den åländska arbetskraften var 14.714 personer

Den 31.12.2014 var den åländska befolkningen 28.916 personer, av dessa hörde 14 714 personer till arbetskraften, av befolkningen i åldern 18–64 år hörde drygt 83 procent till arbetskraften. Av arbetskraften var 14.062 personer sysselsatta och 652 personer arbetslösa, av arbetskraften i åldern 18–64 år var ca 4,5 procent arbetslösa. Av befolkningen i åldern 18–64 år var närmare 80 procent sysselsatta. Preliminära uppgifter för åren 2008–2014 finns tillgängliga i en Exceltabell.

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2014, preliminära siffror

Tabell som visar befolkningen efter huvudsaklig verksamhet

Utanför arbetskraften stod 14.202 personer den 31.12.2014, av dessa var 6.173 personer studerande eller under 15 år och 6.437 personer var pensionärer (drygt 43 procent respektive drygt 45 procent av personerna utanför arbetskraften). Utöver detta var nio personer beväringar eller civiltjänstepliktiga och 1.583 personer hörde till gruppen övriga personer utanför arbetskraften.

Högst andel sysselsatta i åldern 18–64 år hade kommunerna Sottunga (86,4 procent), Jomala (84,8 procent), Lumparland (83,5 procent) samt Lemland (83,0 procent). Lägst andel sysselsatta i åldern 18–64 år hade kommunerna Kumlinge (69,9 procent), Geta (73,9 procent), Eckerö (74,5 procent) samt Kökar (76,5 procent). I Mariehamn var ca 77,4 procent av personerna i åldern 18–64 år sysselsatta.

Andel sysselsatta i åldern 18–64 år den 31.12.2014*

,Karta som visar andelen sysselsatta i åldern 18-64 per kommun

Jämfört med den 31.12.2013 (slutliga uppgifter) har befolkningen ökat med 250 personer, arbetskraften har ökat med hela 203 personer (arbetskraftstalet år 2013 var drygt 82 procent) medan antalet sysselsatta har ökat med 134 personer (sysselsättningstalet år 2013 var knappt 79 procent). Antalet arbetslösa personer har ökat med 69 personer (arbetslöshetsgraden år 2013 var ca 3,8 procent). Om vi beaktar tidigare nämnda ”felprocent” så kan ökningen av exempelvis antalet sysselsatta bli markant, det bör dock betonas att detta är preliminära uppgifter.

Mer utförlig uppgifter om slutliga sysselsättningsuppgifter, ytterligare tidsserier och historisk data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om sysselsättningen finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Frågor om arbetsmarknadsstatistik besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 14 december 2015