Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2021

14 119 sysselsatta personer på Åland den 31.12.2021

Uppgifter över befolkningen efter huvudsaklig verksamhet för situationen den 31.12.2021 publiceras här med syfte att ge en indikation på hur arbetskraften och sysselsättningen utvecklat sig år 2021. I och med att sysselsättningsstatistiken baseras på registeruppgifter innebär det att detaljerade uppgifter om arbetskraft och sysselsättning kommer med relativt lång eftersläpning (normalt ca två år).

Den åländska arbetskraften var 14 916 personer den 31.12.2021

Den 31.12.2021 var den åländska befolkningen 30 344 personer, av dessa hörde 14 916 personer till arbetskraften, av befolkningen i åldern 18–64 år hörde ungefär 84,1 procent till arbetskraften. Av arbetskraften var 14 119 personer sysselsatta och 797 personer arbetslösa, av arbetskraften i åldern 18–64 år var ca 5,5 procent arbetslösa. Av befolkningen i åldern 18–64 år var drygt 79,4 procent sysselsatta.

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2021

Tabell som redogör för de preliminära uppgifterna över befolkningen efter huvudsaklig verksamhet

Utanför arbetskraften stod 15 428 personer den 31.12.2021, av dessa var 6 627 personer studerande eller under 15 år och 7 338 personer var pensionärer (nästan 43 procent respektive närmare 48 procent av personerna utanför arbetskraften). Utöver detta hörde 1 463 personer till gruppen övriga personer utanför arbetskraften (inklusive beväringar, civiltjänstepliktiga).

Högst andel sysselsatta i åldern 18–64 år hade kommunerna Lumparland (85,6 procent), Jomala (84,3 procent) samt Lemland (83,6 procent). Lägst andel sysselsatta i åldern 18–64 år hade kommunerna Sottunga (70,6 procent), Kökar (71,5 procent) samt Geta (75,1 procent). I Mariehamn var ca 76,1 procent av personerna i åldern 18–64 år sysselsatta.

Andel sysselsatta i åldern 18–64 år den 31.12.2021

Karta som visar sysselsättningstalet för de åländska kommunerna 2021

Jämfört med den 31.12.2020 har befolkningen ökat med 215 personer, arbetskraften är dock 177 personer mindre än året innan (arbetskraftstalet, 18-64 år, var år 2020 ca 84,6 procent). Antalet sysselsatta ökade med 430 personer (sysselsättningstalet, 18-64 år, var år 2020 ca 76,5 procent) medan antalet arbetslösa personer har minskat med hela 607 personer (arbetslöshetstalet, 18-64 år, var år 2020 ca 9,6 procent). År 2021 karaktäriseras av en återhämtning från coronapandemin och de tillhörande restriktionerna. Antalet sysselsatta ökade igen, medan antalet arbetslösa minskade, nivåerna är dock inte tillbaka på 2019 års nivå (innan coronapandemin).

Mer utförliga uppgifter om slutliga sysselsättningsuppgifter, ytterligare tidsserier och historiska data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om sysselsättningen finns även som färdiga tabeller på vår webbsida.

Från och med år 2019 har Statistikcentralen tagit i bruk data från Inkomstregistret i bearbetningen av sysselsättningsstatistiken. Detta har föranlett en minskning i antalet sysselsatta på Åland. Inkomstregistret exkluderar de som är anställda under årets sista vecka, men inte har en betalningsperiod som gäller i årets sista vecka och har fått inkomst under inkomstgränsen under året (inkomstgränsen för anställda är ungefär 8 000 euro per år). Detta kan innebära att exempelvis studerande som arbetar deltid (har ett giltigt anställningsförhållande för den sista veckan av året) i tidigare statistik har räknats som sysselsatta. Om dessa personer inte har en betalningsperiod under årets sista vecka, och de har tjänat inkomst under inkomstgränsen under året, kommer de med Inkomstregistrets definition från och med år 2019 inte längre att räknas som sysselsatta, utan i stället återfinnas bland gruppen studerande, skolelever

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax