Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2022

14 439 sysselsatta personer på Åland den 31.12.2022

Uppgifter över befolkningen efter huvudsaklig verksamhet för situationen den 31.12.2022 publiceras här med syfte att ge en indikation på hur arbetskraften och sysselsättningen utvecklat sig år 2022. I och med att sysselsättningsstatistiken baseras på registeruppgifter innebär det att detaljerade uppgifter om arbetskraft och sysselsättning kommer med relativt lång eftersläpning (normalt ca två år).

Den åländska arbetskraften var 15 087 personer den 31.12.2022

Den 31.12.2022 var den åländska befolkningen 30 359 personer, av dessa hörde 15 087 personer till arbetskraften, av befolkningen i åldern 18–64 år hörde ungefär 85,1 procent till arbetskraften. Av arbetskraften var 14 439 personer sysselsatta och 648 personer arbetslösa, av arbetskraften i åldern 18–64 år var ca 4,4 procent arbetslösa. Av befolkningen i åldern 18–64 år var nästan 81,4 procent sysselsatta.

Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet den 31.12.2022

Tabell som redogör för uppgifterna över befolkningen efter huvudsaklig verksamhet

Utanför arbetskraften stod 15 272 personer den 31.12.2022, av dessa var 6 536 personer studerande eller under 15 år och 7 395 personer var pensionärer (nästan 43 procent respektive drygt 48 procent av personerna utanför arbetskraften). Utöver detta hörde 1 341 personer till gruppen övriga personer utanför arbetskraften (inklusive beväringar, civiltjänstepliktiga).

Högst andel sysselsatta i åldern 18–64 år hade kommunerna Lumparland (89,6 procent) samt Jomala och Lemland (med 86,3 procent vardera). Lägst andel sysselsatta i åldern 18–64 år hade kommunerna Kökar (75,2 procent), Geta (76,8 procent) samt Mariehamn (77,8 procent).

Andel sysselsatta i åldern 18–64 år den 31.12.2022

Karta som visar sysselsättningstalet för de åländska kommunerna

Jämfört med den 31.12.2021 har befolkningen ökat med 15 personer, arbetskraften är 171 personer högre än året innan (arbetskraftstalet, 18-64 år, var år 2020 ca 84,1 procent). Antalet sysselsatta ökade med hela 320 personer (sysselsättningstalet, 18-64 år, var år 2021 ca 79,4 procent) medan antalet arbetslösa personer har minskat med 149 personer (arbetslöshetstalet, 18-64 år, var år 2021 ca 5,5 procent). Åren 2021-2022 karaktäriseras av en återhämtning från coronapandemin och de tillhörande restriktionerna. Antalet sysselsatta ökade igen, medan antalet arbetslösa minskade, nivåerna är dock fortfarande inte tillbaka på 2019 års nivå (innan coronapandemin).

Mer utförliga uppgifter om slutliga sysselsättningsuppgifter, ytterligare tidsserier och historiska data finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om sysselsättningen finns även som färdiga tabeller på vår webbsida.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax