Befolkningens åldersstruktur 31.12.2009

Pensionärsboomen är här

Åldersstrukturstatistiken på ÅSUBs webbplats är nu uppdaterad med de slutliga uppgifterna för 31.12.2009.

Antalet personer som har fyllt 65 år ökade med drygt 150 under år 2009. Detta innebär att pensionärerna stod för över hälften av den totala befolkningstillväxten på Åland under fjolåret. Över 4 900 personer är nu 65 år eller äldre, vilket är 17,8 procent av befolkningen. Ett år tidigare var andelen 17,4 procent. Ökningen beror på att de stora årskullarna som är födda i mitten av 1940-talet har börjat uppnå pensionsålder. Följaktligen är det i gruppen yngre pensionärer som tillväxten märks nu. Åldersgruppen 65–74 år ökade med 120 personer, medan de som har fyllt 75 år blev drygt 30 flera. Som jämförelse kan nämnas att 17,0 procent av befolkningen i Finland har fyllt 65 och 18,1 procent i Sverige.

Färre skolbarn – flera ungdomar

Den andra åldersgruppen som ökade betydligt under fjolåret var 16–29-åringarna som blev drygt 100 flera. Att denna grupp nu växer årligen beror förutom på flyttningsöverskott på att det är stora årskullar som lämnar skolåldern. Som ett resultat av detta minskade 7–15-åringarna för sjätte året i rad. Nedgången 2009 blev nästan 50 personer. Trots det relativt låga antalet födda 2009 ökade antalet barn under sju år med drygt 20 tack vare ett inflyttningsöverskott.

Hälften är äldre än 42 år

Även om de flesta stora årsklasserna med över 400 personer finns i åldrarna runt 60 år är det 42-åringarna, d.v.s. de som är födda 1967 som är allra flest, eller 454 personer. Vid 42 år går också gränsen som delar befolkningen i två lika stora delar åldersmässigt: Hälften är äldre än 42 år och hälften är 42 eller yngre. Den minsta årsklassen under pensionsåldern är 24-åringarna som är 257 stycken. Fyra personer har fyllt 100 år, tre kvinnor och en man. Överhuvudtaget är kvinnoöverskottet stort i de äldre åldersgrupperna. Av de drygt 700 personer som har fyllt 85 år är över 70 procent kvinnor. 

De exakta sifferuppgifterna om åldersstrukturen och dess förändringar finns i följande tabeller:

Befolkningen på hela Åland efter kön och ålder 31.12.2009 redovisas i två olika tabeller, i femårsgrupper och ettårsgrupper.

Förändringen av åldersstrukturen från 2008 till 2009 framgår av tabellen Befolkning efter ålder 31.12.2008 och 31.12.2009.

Siffror för kommunerna och regionerna finns i databasen Befolkning efter kommun, kön och ålder 1997–2009. Detta är en pc-axis fil ur vilken man enkelt kan plocka fram just de uppgifter man behöver.

Beskrivning av statistiken

Publicerad 19.3.2010

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom@asub.ax