Befolkningens åldersstruktur 31.12.2013

Var femte ålänning har fyllt 65

Under 2013 fyllde nästan 420 personer på Åland 65 år. Eftersom de nyblivna pensionärerna var betydligt fler än de avlidna, ökade antalet invånare som är 65 år eller äldre med närmare 180 och är nu 5 700. De är för första gången flera än invånarna under 18 år. Detta framgår av statistiken över befolkningens åldersstruktur på ÅSUBs webbplats som nu är uppdaterad med de slutliga uppgifterna för 31 december 2013.

Andelen av befolkningen som har fyllt 65 ökade från 19,4 till 19,9 procent. Detta är något högre än i Finland och Sverige, där andelen också steg 2013 och nu är 19,4 procent i båda länder. Som diagrammet visar var det främst de yngre pensionärerna som ökade i antal på Åland. Invånarna i åldersgruppen 65–74 år blev nästan 150 flera, medan de som är 75–84 ökade med drygt 30. De som har fyllt 85 är lika många som föregående år.

 

Flera pensionärer i alla kommuner

Invånarna som är 65 år eller äldre ökade med 70 i Mariehamn, 80 på landsbygden och 25 i skärgården. Antalet ökade i alla kommuner och deras andel av befolkningen likaså, utom i Lumparland där en större tillväxt av yngre gjorde att andelen pensionärer sjönk något.

Äldrekvoten, d.v.s. antalet 65 år fyllda per 100 personer i åldrarna 20–64 år, ökade från 33 till 34 under 2013. Kvoten steg i alla regioner och är nu 34 i Mariehamn, 31 på landsbygden och 55 i skärgården. Som en jämförelse kan nämnas att äldrekvoten år 2000 var 26 i Mariehamn och på landsbygden och 46 i skärgården.

Landsbygden har störst andel invånare under 18

Barnen under skolålder minskade med 30 under 2013. Att de blev färre trots ett tillskott från flyttningsrörelsen beror på att en ovanligt stor årskull fyllde sju. Antalet 7–17-åringar var dock i stort sett oförändrat, eftersom de som uppnådde 18 års ålder också var många. Därmed sjönk antalet invånare som är under 18 år, och de utgör nu för första gången mindre än 20 procent av befolkningen, närmare bestämt 19,8. Andelen är lika stor i Finland, där den också minskade under 2013, medan den i Sverige är oförändrat 20,2 procent.

Av kommunerna har Jomala och Lemland den högsta andelen invånare under 18 år , närmare 25 procent. I Mariehamn är andelen 17 procent. Alla kommuner på landsbygden samt Vårdö ligger högre än så, medan övriga skärgårdskommuner har en lägre andel än staden.

 

Baby-boomens barn är nu vuxna

Åldersgruppen 18–29 år ökade med 30 genom att den sista stora kullen från baby-boomens år uppnådde myndighetsålder. Att det föddes många barn 1988–1995 gör att det nu bor ett relativt stort antal personer i 20–25-årsåldern på Åland trots att det också är många i denna ålder som studerar på annan ort. De flesta årskullar under 40 omfattar runt 300–350 personer. De största årsklasserna utgörs av de som är födda från 1946 fram till slutet av 1960-talet, d.v.s. de som är mellan 45 och 67 år. De flesta av dessa årskullar omfattar omkring 400 personer eller mera. De som är födda 1967, d.v.s. 46-åringarna, är allra flest eller 471 personer. 

 

Från 40 år och uppåt är kvinnorna i majoritet i de flesta årsklasser, medan det finns ett överskott av män i många av de yngre åldrarna.

De exakta sifferuppgifterna om åldersstrukturen och dess förändringar finns i följande tabeller:

Befolkningen på hela Åland efter kön och ålder 31.12.2013 redovisas i två olika tabeller, i femårsgrupper och ettårsgrupper.

Förändringen av åldersstrukturen från 2012 till 2013 framgår av tabellen Befolkning efter ålder 31.12.2012 och 31.12.2013.

Siffror för kommunerna och regionerna finns i databastabellen Befolkning efter kommun, kön och ålder 1997–2013. Detta är en pc-axis fil ur vilken man enkelt kan plocka fram just de uppgifter man behöver.

Tabellen Kommunernas befolkning efter åldersgrupper 2000-2013 ger en överblick över de centrala utvecklingsdragen i kommunerna och i tabellen Äldrekvot efter kommun 2000–2013 sätts antalet 65 år fyllda i relation till antalet personer i åldrarna 20–64 år.

Beskrivning av statistiken 

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[a]asub.ax

Publicerad 24.3.2014