Befolkningsrörelsen 2008, preliminära siffror

Stor folkökning och många vigslar 2008
Ålands befolkning ökade med 253 personer under 2008 enligt de preliminära befolkningsrörelsesiffrorna. Detta kan jämföras med att befolkningsrörelsen år 2007 gav ett plus på 214 personer. Det föddes 294 barn, vilket är åtta fler än 2007. Antalet avlidna var 250 eller en mera än föregående år. Detta gjorde att födelseöverskottet steg till 44 personer. 

Flyttningsöverskottet blev 209 personer, vilket var mera än 2007, då det var 177 personer. Kompletta siffror för bruttoflyttningen saknas ännu, men det framgår i alla fall att flyttningsrörelsen i förhållande till Finland gav ett överskott på 95 personer jämfört med bara 2 personer 2007. Flyttningsöverskottet gentemot Sverige och övriga Norden sjönk från 45 till 5 personer. Denna förändring beror på ökad utflyttning eftersom inflyttningen låg kvar på samma nivå som 2007. Flyttningen i förhållande till utomnordiska länder såg ut ungefär som de fyra föregående åren med stor inflyttning, 147 personer, och liten utflyttning, 38 personer. Detta gjorde att överskottet blev 109 personer, vilket var 21 personer mindre än 2007 men fortfarande på den höga nivå som har varit rådande sedan 2004.

Antalet vigslar ökade med 21 till 137 stycken, vilket är den största siffran sedan 1970. Antalet skilsmässor minskade samtidigt från 60 till 44.
 

Största ökningen i Jomala och Mariehamn
Hur stor den slutliga folkmängdsförändringen var år 2008 blir klart i slutet av februari när det officiella invånarantalet för 31.12.2008 är fastställt. Den preliminära siffran för Ålands folkmängd vid årsskiftet var 27 406 personer.

Skärgårdens befolkning minskade med 24 personer under 2008, medan landsbygdens invånarantal ökade med 208 personer och Mariehamns med 69 personer. Av de enskilda kommunerna hade Jomala den största ökningen eller 135 personer. En stor tillväxt i förhållande till folkmängden hade också Geta där ett tillskott på 11 personer gav en relativ ökning på 2,5 procent, en takt som slogs bara av Jomala med 3,6 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.