Befolkningsrörelsen 2015, preliminära siffror

Minsta folkökningen på nästan 20 år

Ålands invånarantal steg med 76 personer 2015 enligt den preliminära statistiken över befolkningsrörelsen. Ökningen är nästan 200 personer mindre än 2014 och den lägsta siffran sedan 1996.

Det föddes 273 barn under året, ett tiotal färre än 2014. De avlidna var 283, vilket är en ökning med drygt 30 och den näst högsta siffran under 2000-talet. Detta gjorde att födelsenettot, d.v.s. skillnaden mellan antal födda och döda, blev minus tio personer. Det är fjärde gången under de senaste sjutton åren som födelsenettot är negativt. Före det hade Åland årliga födelseöverskott i nästan 70 år.

 

Minsta flyttningsöverskottet sedan år 2000

Huvudorsaken till den uppbromsade befolkningstillväxten är att flyttningsrörelsens överskott minskade med 150 och blev 86 personer, den minsta siffran sedan år 2000. Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden, som under 2000-talet vanligen har gett ett överskott, visade nu ett minus på över 40 personer. Det beror på att inflyttningen minskade med 80 personer till drygt 330. Utflyttningen sjönk också något, med ett tiotal, och var 375 personer. Flyttningsöverskottet i förhållande till Finland minskade med 60 och blev knappt 20 personer, vilket är långt under 2000-talets medelnivå. Bruttosiffror för flyttningen till och från Finland saknas ännu.

Fortsatt ökad inflyttning från utomnordiska länder

Inflyttningen från utomnordiska länder fortsatte att öka och var drygt 190 personer, den största siffran hittills, men även utflyttningen var rekordstor, över 80 personer. Det utomnordiska flyttningsöverskottet sjönk därför också, men var ändå stort, 110 personer.

 

Se de exakta siffrorna i följande tabeller:
Befolkningsrörelsen för Åland 1971–2015

Flyttningsrörelsen till och från Åland efter land 1971–2015

Folkmängden minskade i både Mariehamn och skärgården

Mariehamns folkmängd minskade med 14 personer enligt de preliminära siffrorna och skärgårdens med 31. I båda regioner beror minskningen på att det avled flera än det föddes. Födelseunderskottet kunde inte kompenseras av flyttningen. I skärgården blev flyttningsöverskottet bara en person och i Mariehamn två personer. Av de enskilda skärgårdskommunerna hade dock Brändö, Kökar och Vårdö flyttningsöverskott, men bara i Vårdös fall räckte det till en befolkningstillväxt. 

Landsbygden totalt visar en ökning med 121 personer, varav födelseöverskott står för en tredjedel och flyttningen för två tredjedelar. Tillväxten är i hög grad koncentrerad till Jomala och Lemland som ökade med nästan 90 respektive 50 personer. Lumparlands folkmängd minskade med drygt 20 personer och Finströms med ett tiotal. I övriga landsbygdskommuner ökade invånarantalet med några få personer eller var oförändrat.

Det föddes barn i alla kommuner utom Sottunga, men det är bara Jomala, Lemland och Saltvik som visar ett nämnvärt födelseöverskott.

Siffror för kommunerna: Befolkningsrörelsen efter kommun 2015

 

Nästan 29 000 invånare

De preliminära uppgifterna om befolkningsförändringarna 2015 som kommer från Statistikcentralen ger som resultat ett invånarantal på 28 992 personer den 31 december 2015. Befolkningsregistercentralens preliminära befolkningssiffra är ungefär lika stor eller 28 993. Den slutliga förändringen av folkmängden 2015 blir klar i mars när det officiella invånarantalet är fastställt. Siffrorna för 2015 kan jämföras med tidigare år i tabellen:
Antal invånare efter kommun 1980–2015

Beskrivning av statistiken

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 27.1.2016