Befolkningsrörelsen 2016, preliminära siffror

Utomnordisk flyttning viktigast för befolkningstillväxten 2016

Ålands invånarantal steg med 236 personer 2016 enligt den preliminära statistiken över befolkningsrörelsen. Ökningen är nästan 170 personer större än 2015 och något högre än 2000-talets medelnivå.

Flera födda

Det föddes 293 barn under året, nästan 20 flera än 2015. Också antalet avlidna steg och blev 296, vilket är en ökning med ett tiotal från 2015 och den näst högsta siffran under 2000-talet. Födelsenettot, d.v.s. skillnaden mellan antal födda och döda, blev således ett minus på tre personer. Det var andra året i rad som Åland hade ett mindre födelseunderskott.

Hela befolkningsökningen berodde på flyttningsrörelsen som gav ett överskott på 239 personer. Denna siffra är på samma nivå som 2014, men mycket större än 2015 års överskott som var bara drygt 70 personer.

Ny rekordnivå för utomnordisk inflyttning

Inflyttningen från utomnordiska länder fortsatte att öka och blev 217 personer, den största siffran hittills. Utflyttningen halverades till 42 personer, varför även det utomnordiska flyttningsöverskottet blev rekordstort, 175 personer.

Flyttningen gentemot Sverige och övriga Norden som 2015 visade minus gav nu ett överskott på 16 personer, vilket motsvarar 2000-talets genomsnitt. Inflyttningen ökade med 90 personer till nästan 440, men även utflyttningen till Norden steg med ett trettiotal personer till 420.

Flyttningsöverskottet i förhållande till Finland ökade med drygt 40 personer till 48, men detta är ändå lägre än 2000-talets medelnivå. Bruttosiffror för flyttningen till och från Finland saknas ännu och därmed också uppgifter om den totala in- och utflyttningen för Åland.

Befolkningstillväxt i Mariehamn, de största landsbygdskommunerna och Föglö

Det föddes flera barn i Mariehamn 2016 än året före, men de avlidna var ändå något flera än de födda. Befolkningen ökade trots det med 114 personer tack vare ett stort flyttningsöverskott.

En nästan lika stor ökning hade Jomala, 108 personer, men där stod ett födelseöverskott för en del av tillväxten. Totalt på landsbygden blev ökningen nästan 140 personer, varav flyttningen stod för 120 och födelseöverskottet för knappt 20 personer. Andra kommuner som visade ökning var Finström med 65 personer, Lemland med 25 och Saltvik med 9. Största minskningen noteras i Sund och Hammarland där folkmängden sjönk med ett drygt tjugotal i vardera kommunen.

Trots flera födda och färre avlidna än 2015 fick skärgården ett födelseunderskott på 13 personer. Flyttningen gick i stort sett jämnt upp, två personer flera flyttade ut från skärgården än dit. Den sammanlagda befolkningsförändringen för skärgården 2016 blev således minus 15 personer. Föglö var den enda av skärgårdskommunerna med befolkningstillväxt, plus åtta personer.

Över 29 000 invånare

De preliminära uppgifterna om befolkningsförändringarna 2016 som kommer från Statistikcentralen ger som resultat ett invånarantal på 29 219 personer den 31 december 2016. Den slutliga förändringen av folkmängden 2016 blir klar i mars när det officiella invånarantalet är fastställt.

Excelfilen Preliminär befolkningsrörelse 2016 innehåller tabeller och diagram som visar förändringarna 2016 samt tidsserier som gör att man kan sätta in siffrorna i ett längre perspektiv. Därtill framgår kommunernas invånarantal 1980–2016.

Beskrivning av statistiken

Publicerad den 31.1.2017

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax