Befolkningsutvecklingen i Mariehamn

150 år av befolkningstillväxt

Med anledning av Mariehamns  150-årsjubileum publicerar ÅSUB några tabeller och diagram som belyser stadens befolkningsutveckling. 

Mariehamns befolkning har vuxit från drygt 30 personer vid stadens grundande 1861 till nästan 11 200 i dag. Det ger en genomsnittlig årlig ökning med närmare 75 personer. Tillväxten har dock varierat betydligt mellan olika perioder. Under de första decennierna ökade folkmängden med några tiotal per år och efter 50 år var stadens invånarantal drygt 1 000 personer. I början av 1900-talet var dock tillväxten obetydlig och ända in på 1920-talet hade majoriteten av de åländska kommunerna en större folkmängd än Mariehamn. Under mellankrigstiden tog tillväxten fart och den fortsatte på 1950-talet. År 1958 gick Mariehamn om Jomala och har därefter varit Ålands folkrikaste kommun.

Från 1910 till 1960, d.v.s. under stadens andra femtioårsperiod, ökade folkmängden med över 3 500 personer. Därtill kom nästan 2 000 personer som en följd av inkorporeringen av områden från Jomala vid årsskiftet 1960/61. I och med detta uppgick invånarantalet till nästan 6 700 personer.  Under de senaste 50 åren har Mariehamns folkmängd ökat med ytterligare 4 500 personer.  Från 1961 till 1970 var tillväxten nästan 1 900 personer, den största ökning som staden har haft under ett årtionde.  I relation till folkmängden var dock ökningstakten snabbare 1931–1940, då befolkningen växte med över 1 100 personer eller nästan 80 procent.

Barnrikt 1960-tal 

Under den stora expansionen på 1960-talet fördubblades antalet födda i Mariehamn och var som mest betydligt över 150 per år. Födelseöverskottet, d.v.s. antalet födda minus antalet avlidna, var över 100 personer årligen. År 1967 nåddes rekordet med 190 födda barn, vilket var 56 procent av alla födda på Åland, och ett födelseöverskott på 132. Därefter har antalet födda visat en långsiktigt sjunkande trend, medan de avlidna har blivit allt fler. På 2000-talet har både antalet födda och döda varit drygt 100 årligen och vissa år har ett födelseunderskott noterats. 

Den stora inflyttningen och de höga födelsetalen gjorde att staden hade en ung befolkning på 1960-talet. År 1970 var 25 procent av invånarna barn under 15 år och bara 7 procent 65 år eller äldre. I dag har andelen barn sjunkit under 15 procent medan pensionärerna utgör nästan 18 procent av befolkningen.

 

En inflyttningsstad

Statistiken över invånarnas födelseort speglar både stadens utveckling och förändrade flyttningsmönster. En dryg tredjedel av invånarna är födda i staden. Av invånarna under 20 år är andelen 70 procent, men av de 20 år fyllda är bara 25 procent födda i Mariehamn. Andelen blir mindre ju högre upp i åldrarna man kommer. Bland dem som har fyll 95 år finns ingen infödd mariehamnare.  Nästan 30 procent av den vuxna befolkningen är född på annat håll på Åland. Andelen är störst bland de äldre. Av de 75 år fyllda är över 40 procent födda på landsbygden och 15 procent i skärgården.

Personer som är födda utanför Åland utgör 46 procent av de 20 år fyllda och i åldrarna 30–59 år är de i majoritet.  Närmare 30 procent av de vuxna i staden är födda i Finland och deras andel är störst i åldrarna 55–65 år.  De som är födda i Sverige respektive i övriga länder utgör vardera lite under 10 procent av dem som är 20 år eller äldre och de flesta är under 50 år. Andelen födda i övriga länder är som högst bland 25–34-åringarna, 17 procent.

Dubbelt firande

Man kan också läsa ut en del kuriosa av statistiken. T.ex. framgår det att ett trettiotal av Mariehamns invånare delar födelsedag med staden, d.v.s. de är födda den 21 februari.  Av dessa är en dryg tredjedel födda i Mariehamn. Det kan också noteras att 110 personer, eller närmare två procent av stadens kvinnor, bär samma namn som kejsarinnan efter vilken staden uppkallades, d.v.s. de heter Maria i förstanamn. Bara 23 personer har samma namn som kejsarinnans make, tsar Alexander.

Se följande tabeller för detaljerade uppgifter:
Invånare i Mariehamn 1861 – 2010
Födda och döda i Mariehamn 1951 – 2010
Befolkningsrörelsen i Mariehamn 1971 – 2010
Mariehamns befolkning efter ålder 1970 - 2009
Mariehamns befolkning efter födelseort och ålder 2009

Beskrivning av statistiken

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

 Publicerad den 17.2.2011