Bostäder och boendeförhållanden 2022

Andelen ägarbostäder ökar

I slutet av 2022 fanns 14 380 stadigvarande bebodda bostäder på Åland, vilket innebär en ökning med 3 300 sedan år 2000 och med 80 sedan utgången av 2021. Drygt 60 procent av bostadshushållen bor i småhus och den vanligaste bostaden är ett småhus med tre till fyra rum. Hushållen har i medeltal en bostadsyta på 98 kvadratmeter och den genomsnittliga ytan per person är 48 kvadratmeter. Sju procent av bostadshushållen är trångbodda. Förutom de stadigvarande bebodda bostäderna finns drygt 2 700 bostäder som klassas som icke-stadigvarande bebodda, vilket innebär att det totala antalet bostäder är 17 127. 

Bostäder 2000 och 2022

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Drygt 6 000 av de bebodda bostäderna finns i Mariehamn där över hälften av bostadshushållen bor i flervåningsbostadshus och just över en tredjedel i småhus. På landsbygden och i skärgården finns över 80 procent av de bebodda bostäderna i småhus och runt 10 procent i rad- och kedjehus. Det finns endast ett fåtal bostäder i flervåningsbostadshus i skärgården och på landsbygden bor sex procent av bostadshushållen i flervåningsbostadshus.

Över två tredjedelar av hushållen äger sina bostäder

Av de åländska bostadshushållen äger 68 procent bostäderna de bor i. År 2005 var andelen 60 procent. Andelen hyresbostäder är betydligt större i Mariehamn (44 procent) än på landsbygden och i skärgården (runt 15 procent) och de mindre bostäderna är i högre grad hyresbostäder än de större. 

Bostadshushåll efter upplåtelseform 2005–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Vanligare att yngre bor trångt och att äldre har bristfällig utrustning

Drygt åtta procent av de bebodda bostäderna är bristfälligt utrustade, vilket innebär att de saknar något av följande; central-/elvärme, vattenledning, avlopp, varmvatten, WC eller dusch/badrum/bastu. Om man grupperar bostadshushållen efter deras äldsta persons ålder är det betydligt vanligare att de äldre hushållen bor i en bristfälligt utrustad bostad än de yngre. Bland de yngre hushållen är i stället trångboddhet mycket vanligare än bland de äldre. Detta gäller speciellt bostadshushåll där den äldsta personen är 35–44 eller 45–54 år, då andelen trångbodda är över tio procent i båda dessa grupper. Nästan en fjärdedel av hushållen med barn är trångbodda, medan samma sak gäller endast två procent av hushållen utan barn.

Bostadshushåll efter boenderymlighet och utrustning samt den äldsta personens ålder 2022, procent

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Två tredjedelar av de nyaste bostäderna finns på landsbygden

Av alla bostäder på Åland, inklusive de icke-stadigvarande bebodda, är nästan en tredjedel byggda före 1970, en tredjedel på 1970- eller 1980-talen och en tredjedel är byggda 1990 eller senare. Drygt 65 procent av de nyaste åländska bostäderna, byggda 2010 eller senare, finns på landsbygden och utgör 22 procent av bostäderna i den regionen. I Mariehamn och skärgården är runt 10 procent byggda 2010 eller senare. Skärgården har den största andelen äldre bostäder med 40 procent byggda före 1970. 

Bostäder efter region och bostadens byggnadsår 2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Statistikmeddelandet om bostäder och boendeförhållanden 2022 innehåller mera information om de åländska bostäderna. Det finns också uppgifter om bostäder och boendeförhållanden i databaser och excelfiler på ÅSUBs webbsida.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax