Familjer och hushåll 31.12.2010

Många fler småhushåll på tio år

Det fanns nästan 12 900 hushåll på Åland 31 december 2010, en ökning med 170 från 2009. Från år 2000 har antalet hushåll ökat med över 1 800. På tio år har medelhushållsstorleken minskat från 2,30 till 2,14 personer. Också under 2010 minskade genomsnittsstorleken något.

Nästan 5 000 av hushållen bestod av bara en person. Antalet enpersonshushåll blev 80 flera under året och har ökat med över 1 000 sedan år 2000. År 2010 utgjorde de 39 procent av alla hushåll. Andelen av befolkningen som bor ensamma har ökat från 15 procent år 2000 till drygt 18 procent 2010. Den största ökningen av ensamboende personer har skett i åldrarna 55–69 år, men även bland 20–29-åringarna har det blivit en hel del flera som bor i enpersonshushåll.

Också hushållen bestående av två personer har ökat betydligt. Sedan år 2000 har de blivit nästan 900 flera och var 2010 knappt 4 200 stycken. Trepersonershushållen har ökat något under tioårsperioden, medan hushållen som består av fyra eller flera personer har blivit färre.

 

Par utan barn har blivit vanligare

Om man ser till familjestrukturen har de gifta paren ökat med 170 från år 2000 till 2010 och samboparen har blivit över 500 flera varför deras andel av samtliga par har ökat från 26 till 31 procent. Antalet par utan hemmaboende barn har ökat med 800 och har därmed blivit en vanligare familjetyp än par med barn, som har minskat något till antalet. Denna utveckling har samband med befolkningens förändrade åldersstruktur med ett växande antal invånare över 50 år.

Barnfamiljerna har blivit något flera under decenniet. Jämfört med år 2000 har barnfamiljernas antal minskat i skärgården och Mariehamn, men ökat på landsbygden. Den största ökningen har skett i Jomala, där antalet barnfamiljer har stigit med 100.

I 80 procent av barnfamiljerna fanns det ett gift eller samboende par. Andelen barnfamiljer med bara en förälder har ökat lite på tio år, från 19 till 20 procent. Det har blivit något vanligare med familjer som består av pappa och barn, men de utgör ändå bara en sjättedel av ensamförsörjarfamiljerna.

Jomala och Lemland ligger högst

I Jomala och Lemland bor över hälften av befolkningen i barnfamiljer jämfört med drygt 40 procent på Åland totalt. Dessa båda kommuner hade också den största medelhushållsstorleken, 2,52 personer, vilket kan jämföras med Mariehamn som hade de minsta hushållen, 1,92 personer i genomsnitt.

Hela meddelandet kan du läsa här

Information om familje- och hushållssstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 22.12.2011