Grundskolan hösten 2007

Grundskolorna på Åland har 2 947 elever höstterminen 2007, vilket är 11 procent av Ålands befolkning. I specialklass går 62 elever, medan träningsundervisningen omfattar 28 personer. På lågstadiet uppgår eleverna till 1 901 och på högstadiet till 1 046 stycken. Årskurserna på lågstadiet omfattar i genomsnitt drygt 315 elever, medan högstadieårskursernas storlek ligger strax under 350 elever. Åldersstrukturen som gör att de utgående årskullarna är större än de nytillkommande förklarar den minskande trend som har varit rådande de senaste åren. Sedan 2003 har antalet grundskolelever sjunkit med nästan 150 och nedgången ser ut att fortsätta.  

De 25 grundskolorna varierar mycket i storlek, allt från Lappo skola med 5 elever till Strandnäs skola med över 400 elever. Över 1 500 elever får skolskjuts, vilket är drygt hälften av totalantalet. Till skolorna på landsbygden är det över 80 procent som åker skolskjuts.

Könsskillnaderna när det gäller språkstudier är betydligt större på högstadiet än på lågstadiet. På årskurs 6 läser 91 procent av flickorna och 87 procent av pojkarna ett frivilligt språk. På årskurs 9 läser 85 procent av flickorna minst ett valfritt språk mot bara 61 procent av pojkarna. Nästan 27 procent av flickorna i nian studerar två valfria språk, men bara 11 procent av pojkarna.

Hela meddelandet kan du läsa här.