Hyresstatistik 2003

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) presenterar i denna rapport hyresstatistik för Åland. Statistiken gäller medelmånadshyran för april 2003 och presenteras enligt region, finansieringsform, antal rum, byggnadsår och hyresförhållandets längd. Dessutom görs jämförelser med tidigare år. Uppgifterna i statistiken gäller endast bostadslägenheter med central- eller elvärme som hyrs av en eller flera huvudhyresgäster. Publikationen upptar inte uppgifter om bostäder som används för yrkesutövning eller bostäder där hyran är lägre än normalt på grund av släktskap eller av liknande orsaker. Utöver den egentliga hyran omfattar hyresbegreppet vattenavgifter och värmekostnader som betalas separat.

Den genomsnittliga kvadratmeterhyran för hyresbostäder var 6,91 euro i april år 2003. I medelhyran ingår även eventuella kostnader för varmvatten och uppvärmning av bostaden. För landskapsbelånade bostäder var medelhyran 7,18 euro och för hyresbostäder på den fria hyresmarknaden 6,72 euro per kvadratmeter och månad. I Mariehamn var medelhyran per kvadratmeter 7,41 euro och i landskommunerna 5,66 euro per kvadratmeter.

Hyresnivån varierar beroende på antalet rum i bostaden. Lägenheter med fyra eller fler rum har en något lägre hyresnivå än övriga bostäder (6,48 euro). Högst medelhyra (7,48 euro) betalar man för enrummare. Dessutom varierar hyresnivån med hyresförhållandets längd. Hyresgäster som bott i hyreslägenheten en längre tid betalar genomgående en lägre hyra än hyresgäster som bott kortare tid i hyreslägenheten. En orsak kan vara att de som har ett äldre hyresförhållande inte bor i de nyast byggda lägenheterna, som har de högsta hyrorna. En annan orsak kan vara att större hyreshöjningar sker i samband med byte av hyresgäster. Hyresgäster som bott i bostaden mer än 10 år betalar i medeltal 5,78 euro per kvadratmeter och månad, medan hyresgäster som bott mindre än 3 år i bostaden betalar 7,53 euro.

Om Du vill läsa hela meddelandet klicka här.