Hyresstatistik 2005

Medelhyran för åländska hyresbostäder i april 2005 uppgår till 6,91 euro per kvadratmeter. För landskapsbelånade bostäder är den genomsnittliga hyran 7,05 euro och för hyresbostäder på den fria hyresmarknaden 6,78 euro per kvadratmeter och månad. Medelmånadshyran i Mariehamn uppgår till 7,34 euro och i landskommunerna till 6,16 euro per kvadratmeter. Beräkning av medelhyran i april 2004 och april 2005 för exakt samma bostäder visar en hyresökning på 2,0 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.