Hyresstatistik 2012

Medelmånadshyran 9,32 euro per kvadratmeter

I april 2012 var den genomsnittliga kvadratmeterhyran i åländska hyresbostäder 9,32 euro. Av regionerna hade Mariehamn den högsta medelhyran, 9,93 euro. På landsbygden uppgick medelmånadshyran till 7,64 euro, medan genomsnittshyran i skärgården var 7,42 euro per kvadratmeter. Totalt sett hade de frifinansierade hyresbostäderna en högre medelhyra, 9,49 euro, än de landskapsbelånade där den genomsnittliga kvadratmeterhyran var 9,19 euro.

 

Kvadratmeterhyran varierar stort i olika bostäder. Nedanstående diagram visar hyresnivåns spridning i undersökningens bostäder. Drygt 60 procent hade en hyra på 8,00–10,99 euro per kvadratmeter. Knappt 20 procent av bostäderna låg på en hyresnivå under 8,00 euro och en lika stor andel hade en kvadratmeterhyra på 11,00 euro eller mera.

 

Högre hyra i bostäder byggda på 2000-talet

Hyresbostäder i hus byggda på 2000-talet hade betydligt högre medelhyra än bostäder som byggts tidigare. I Mariehamn var den genomsnittliga kvadratmeterhyran i dessa bostäder 11,21 euro, vilket kan jämföras med medelhyran 9,32 euro för bostäder byggda under 1990-talet. Också på landsbygden och i skärgården var hyresnivån högre i hus från 2000-talet.

Ny insamlingsmetodik

Hyresstatistiken för 2012 baserar sig på totaluppgifter från landskapets största hyresvärdar samt alla kommunala hyresbostäder. Tidigare år har uppgifter insamlats genom enkäter direkt till ett urval hyresgäster. Medelhyran för 2012 är därför inte direkt jämförbar med tidigare års hyresstatistik. Den nya insamlingsmetoden är mera tillförlitlig då antalet hyresbostäder som ligger till grund för resultatet (1 740 stycken år 2012) är betydligt större än det som kan uppnås med en enkätundersökning. För att få en bild av eventuella skillnader i de båda metoderna gjordes 2012 också en enkätundersökning, i vilken 102 användbara svar inkom.  Baserat på enkätsvaren låg medelhyran något lägre än den förnyade insamlingsmetoden visade, nämligen 9,18 euro per kvadratmeter.

Hyresökning jämfört med 2010

Eftersom hyresstatistiken för 2012 på grund av den nya insamlingsmetoden inte är jämförbar med tidigare års statistik, gjordes en jämförelse av hyresnivån från de bostäder i enkätundersökningen för vilka uppgifter inkommit både 2010 och 2012. Jämförelsen visar en ökning av medelmånadshyran med 6,7 procent från april 2010 till april 2012. Ökningen var större i landskommunerna (7,7 procent) än i Mariehamn (6,5 procent). Siffrorna baserar sig på uppgifter för 64 hyresbostäder.

Läs hela meddelandet här.

Mera information om hyresstatistiken ger Gerd Lindqvist, gerd.lindqvist[at]asub.ax.

Publicerad den 20.3.2013

 

 

 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax