Hyresstatistik för Åland år 2002

Hyresstatistiken omfattar endast bostadslägenheter med centralvärme som hyrs av en eller flera huvudhyresgäster. Bostäder som används för yrkesutövning och bostäder där hyran är lägre än normalt, t.ex. på grund av släktskap, ingår inte i undersökningen. Utöver den egentliga hyran omfattar hyresbegreppet vattenavgifter och värmekostnader som betalas separat. Till hyran räknas inte avgifter för bastu, tvättstuga och garage och inte heller el- eller telefonavgifter. Undersökningen är baserad på april månads hyra år 2002.

Den genomsnittliga kvadratmeterhyran för hyresbostäder med centralvärme var 6,49 euro i april år 2002. Den nu gällande hyreslagen som trädde i kraft i februari år 1992, stadgar att de hyresavtal som ingåtts efter 31.1.1992 står utanför hyresregleringen. Den månatliga medelhyran för hyreskontrakt som ingicks före den 31.1.1992 var 5,84 euro och för kontrakt ingångna efter detta datum 6,90 euro. Hyresavtalen som står utanför hyresregleringen är alltså 18 procent dyrare.

Hyrorna per kvadratmeter var högst i flervånings- och radhus. Lägenheter med två och tre rum har en något högre hyresnivå än övriga bostäder. Bostäder i de nyaste husen har den högsta hyresnivån. Medelhyran i hus byggda 1991 eller senare är nästan 8 euro per kvadratmeter. Också för bostäder byggda 1981-1990 ligger hyresnivån över medeltalet. De lägsta hyrorna betalar man i de allra äldsta bostäderna, där betalar man endast just över 5,20 euro per kvadratmeter. Hyresgäster som bott i hyreslägenheten i mer än tio år betalar oftast en lägre hyra än hyresgäster som bott kortare tid i sin lägenhet. Detta beror sannolikt på flera orsaker, de som har ett hyresförhållande äldre än 10 år bor inte i de nyast byggda lägenheterna som har de högsta hyrorna. En annan orsak kan vara att större hyreshöjningar sker i samband med byte av hyresgäster.

Förändringen av medelhyran mellan 2001 och 2002 för alla bostäder är 9,4 procent. För de 51 bostäder där det finns uppgifter om hyran både 2000 och 2001 steg medelhyran per m² med 6,3 procent från april 2001 till april 2002. När bostadsurvalet är så litet som 51 lägenheter så finns det en viss risk att svängningarna mellan åren överdrivs. Om vi beräknar hyresökningen från 1999 till 2002 så ligger den på just under 6 procent per år för hela materialet, totalt har alltså hyrorna höjts med ungefär 17,5 procent från 1999 till 2002.

Hela publikationen kan laddas ner här.