Inkvarteringsstatistik för hotell april 2012

Minskning av hotellövernattningarna även i april

Totala antalet övernattningar på hotellen var i april 9 344, vilket innebär en minskning om drygt 19 procent jämfört med april 2011. Övernattningarna minskade både från Finland och Sverige. De finländska övernattningarna minskade med drygt 35 procent och de svenska med närmare fyra procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade även de i april, den minskningen var närmare 26 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för april 2012 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har fyra hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 21 procent. I mars var den siffran knappt 20 procent. 

Av de övernattande var drygt 37 procent från Finland och nästan 58 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska gästerna 1,6 nätter.  Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,7 nätter. I mars stannade både de finländska och de svenska gästerna 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade två nätter.

Av övernattningarna i april skedde drygt 75 procent på grund av fritid och drygt 23 procent på grund av yrke. I mars var de siffrorna 73 respektive 27 procent.

Under årets fyra första månader har hotellen haft närmare 25 800 övernattningar. Jämfört med samma period 2011 innebär det en minskning med drygt 3 000 övernattningar eller nästan 11 procent. De finländska övernattningarna har minskat med dryg 15 procent och de svenska med drygt sex procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med 15 procent. Jämförelse mellan 2010 och 2011 visar att de finländska övernattningarna under januari-april ökade med närmare 11 procent och de svenska med drygt 22 procent. De övernattande från övriga länder ökade med närmare 26 procent under nämnda period.

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 21 maj 2012

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden