Inkvarteringsstatistik för hotell april 2014

Färre hotellgästnätter i april

Totala antalet övernattningar på hotellen var i april 10 653, vilket innebär en minskning med drygt sex procent jämfört med april 2013. Övernattningarna minskade från Finland och ökade från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med närmare sjutton procent medan de svenska ökade med åtta procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i april, den minskningen var drygt 32 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för april 2014 baseras på uppgifter för 14 hotell. Under månaden har två hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var närmare 26 procent. I mars var den siffran 21 procent. 

Av de övernattande var nästan 45 procent från Finland och knappt 52 procent från Sverige. Både de finländska och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,7 nätter. I mars stannade de finländska gästerna 1,5 nätter och de svenska gästerna 1,6 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,3 nätter.

Av övernattningarna i mars skedde knappt 81 procent på grund av fritid och 19 procent på grund av yrke. I mars var sifforna 68 respektive 31 procent.

Under dessa fyra månader har hotellen haft drygt 27 000 övernattningar. Jämfört med samma period 2013 innebär det en minskning med drygt 1 800 övernattningar eller drygt sex procent. De finländska övernattningarna har minskat med 16 procent medan de svenska har ökat med drygt fyra procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med drygt 15 procent. Jämförelse mellan 2012 och 2013 visar att de finländska övernattningarna under januari-april ökade med knappt 28 procent medan de svenska minskade med drygt två procent. De övernattande från övriga länder ökade med nästan 40 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 16 maj 2014

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden