Inkvarteringsstatistik för hotell augusti 2012

Hotellövernattningarna minskade även i augusti

Totala antalet övernattningar på hotellen var i augusti 31 493, vilket innebär en minskning om närmare sju procent jämfört med augusti 2011. Övernattningarna minskade från Finland och ökade från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med närmare elva procent medan de svenska ökade med nästan två procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i augusti, den minskningen var 26 procent.

Siffrorna för augusti 2012 baseras på uppgifter för 18 hotell. Under månaden har två hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 58 procent. I juli var den siffran 74 procent. 

Av de övernattande var nästan 38 procent från Finland och knappt 52 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska gästerna 1,8 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt två nätter. I juli stannade de finländska gästerna 1,7 nätter och de svenska gästerna 1,9 nätter liksom gästerna från övriga länder som även de stannade 1,9 nätter.

Av övernattningarna i augusti skedde nästan 85 procent på grund av fritid och knappt 13 procent på grund av yrke, nästan tre procent var här av annan orsak. I juli var de siffrorna 94 respektive 6 procent.

Under årets åtta månader har hotellen haft nästan 151 500 övernattningar. Jämfört med samma period 2011 innebär det en minskning med drygt 12 300 övernattningar eller närmare åtta procent. De finländska övernattningarna har minskat med fyra procent och de svenska med drygt tio procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden sjunkit med lite över nio procent under perioden. Jämförelse mellan 2010 och 2011 visar att de finländska övernattningarna under januari-augusti minskade med drygt tio procent medan de svenska ökade med nästan 23 procent. De övernattande från övriga länder ökade med drygt 13 procent under nämnda period.

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 21 september 2012

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden