Inkvarteringsstatistik för hotell juli 2016

Marginell minskning av hotellgästnätter i juli, preliminära siffror

Antalet övernattningar på hotellen var i juli drygt 48 900, vilket innebär en minskning på knappt en halv procent jämfört med juli 2015. Övernattningarna från Finland ökade med närmare två procent medan övernattningarna från Sverige minskade med drygt sex procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i juli, den ökningen var drygt 22 procent.

Siffrorna för juli 2016 baseras på uppgifter för 14 hotell, ett hotell har inte lämnat in uppgifter för juli vilket innebär att denna statistik är preliminär. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 82 procent. I juni var den siffran 65 procent. 

Av de övernattande var nästan 46 procent från Finland och drygt 43 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter, de svenska 1,9 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,7 nätter. I juni stannade de finländska gästerna 1,9 nätter och de svenska 1,8 nätter, medan gästerna från övriga länder stannade 1,7 nätter.

Av övernattningarna i juni skedde nästan 94 procent på grund av fritid och sex procent på grund av yrke. I juni var de siffrorna 87 respektive 13 procent.
Under årets sju första månader har hotellen haft drygt 131 300 övernattningar. Jämfört med samma period 2015 innebär det en minskning om drygt två procent. De finländska övernattningarna har ökat med knappt en halv procent medan de svenska har minskat med nästan åtta procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med nio procent. Jämförelse mellan 2014 och 2015 visar att de finländska övernattningarna under januari–juli ökade med drygt 15 procent och de svenska med drygt fem procent. De övernattande från övriga länder ökade med nästan 37 procent under nämnda period.

 

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 25 augusti 2016

 

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)