Inkvarteringsstatistik för hotell juni 2016

Minskning av hotellgästnätter i juni, preliminära siffror

Antalet övernattningar på hotellen var i juni cirka 31 000, vilket innebär en minskning på cirka 5,6 procent jämfört med juni 2015. Övernattningarna från Finland minskade med 5,6 procent och övernattningarna från Sverige med 5,1 procent jämfört med samma period i fjol. Även övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i juni, den minskningen var knappt åtta procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för juni 2016 baseras på uppgifter för 14 hotell, ett hotell har inte lämnat in uppgifter för juni vilket innebär att denna statistik är preliminär. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 65 procent. I maj var den siffran 49 procent.  

Av de övernattande var nästan 58 procent från Finland och nästan 34 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,9 nätter, de svenska 1,8 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,7 nätter. I maj stannade de finländska och svenska gästerna 1,6 nätter, medan gästerna från övriga länder stannade 4,2 nätter.

Av övernattningarna i maj skedde drygt 87 procent på grund av fritid och knappt 13 procent på grund av yrke. I mars var de siffrorna 78 respektive 22 procent.

Under årets sex första månader har hotellen haft drygt 80 000 övernattningar. Jämfört med samma period 2015 innebär det en minskning om knappt fyra procent. De finländska övernattningarna har minskat med 0,3 procent och de svenska har minskat med knappt nio procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med 0,7 procent. Jämförelse mellan 2014 och 2015 visar att de finländska övernattningarna under januari–juni ökade med knappt 17 procent och de svenska med knappt tio procent. De övernattande från övriga länder ökade med 50 procent under nämnda period.
 

 Hela meddelandet kan du läsa här.

 

Publicerad: 20 juli 2016

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:

Johan Flink (johan.flink[at]asub.ax)