Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2010

Fortsatt minskning av övernattningarna

Totala antalet övernattningar på hotellen var i maj 17 357, vilket innebär en minskning om nästan en procent jämfört med maj 2009. Övernattningarna ökade från Finland och minskade från Sverige, övernattningarna från övriga länder visar även de på en ökning. De finländska övernattningarna ökade med åtta procent medan de svenska minskade med närmare 12 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade med nästan 17 procent.

Siffrorna för maj 2010 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har ett hotell varit stängt. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 42,1 procent. I april var den siffran 26,1. 

Av de övernattande var nästan 53 procent från Finland och drygt 42 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och det gjorde även de svenska gästerna. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,7 nätter. I april stannade de finländska och svenska gästerna igenomsnitt 1,4 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,5 nätter.

Av övernattningarna skedde drygt 80 procent på grund av fritid och nästan 20 procent på grund av yrke. I april var motsvarande siffror 73 respektive 26 procent.

Under årets fem första månader har hotellen haft drygt 42 000 övernattningar. Jämfört med samma period 2009 innebär det en minskning med drygt 3 100 övernattningar eller knappt sju procent. De finländska övernattningarna minskade med nästan fyra procent och de svenska övernattningarna med drygt elva procent.  De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med närmare sju procent. Vid jämförelse mellan 2008 och 2009 ser vi att de finländska övernattningarna under januari-maj minskade med knappt 12 procent medan de svenska ökade med drygt åtta procent. De övernattande från övriga länder minskade med nästan 19 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden