Inkvarteringsstatistik för hotell maj 2013

Gästnätterna på hotell ökade även i maj

Totala antalet övernattningar på hotellen var i maj 21 888, vilket innebär en ökning om drygt nio procent jämfört med maj 2012. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med nästan fem procent och de svenska med nästan nio procent jämfört med samma period i fjol. Även övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i maj, den ökningen var drygt 61 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för maj 2013 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har tre hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var närmare 47 procent. I april var den siffran 26 procent. 

Av de övernattande var knappt 50 procent från Finland och 43 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,1 nätter. I april stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,7 nätter, de svenska 1,6 nätter och gästerna från övriga länder stannade 2 nätter.

Av övernattningarna i maj skedde drygt 81 procent på grund av fritid och nästan 19 procent på grund av yrke. I april var de siffrorna 73 respektive 27 procent.

Under årets fem första månader har hotellen haft nästan 50 800 övernattningar. Jämfört med samma period 2012 innebär det en ökning med drygt 4 900 övernattningar eller nästan elva procent. De finländska övernattningarna har ökat med närmare 17 procent och de svenska med knappt två procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med drygt 48 procent. Jämförelse mellan 2011 och 2012 visar att de finländska övernattningarna under januari-maj minskade med nästan fyra procent och de svenska med knappt elva procent. De övernattande från övriga länder minskade med knappt 15io procent under nämnda period.

Hela meddelande kan du läsa här.

Publicerad: 25 juni 2013

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden