Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2011

Ökning av övernattningarna i mars

Totala antalet övernattningar på hotellen var i mars 8 305, vilket innebär en ökning om drygt 26 procent jämfört med mars 2010. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt 33 procent och de svenska med nästan 21 procent jämfört med samma period i fjol. Även övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i mars, den ökningen var drygt 65 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för mars 2011 baseras på uppgifter för alla 17 hotell. Under månaden har fem hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var 19 procent. I februari var den siffran nästan 13 procent. 

Av de övernattande var drygt 40 procent från Finland och närmare 57 procent från Sverige. Både de finländska och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter. I februari stannade de finländska gästerna 1,5 nätter, de svenska 1,4 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 1,9 nätter.

Av övernattningarna skedde drygt 66 procent på grund av fritid och nästan 34 procent på grund av yrke. I februari var siffrorna 57 respektive 43 procent.

Under årets tre första månader har hotellen haft närmare 16 400 övernattningar. Jämfört med samma period 2010 innebär det en ökning med nästan 1 500 övernattningar eller knappt tio procent. De finländska övernattningarna ökade med närmare sex procent och  de svenska med drygt 14 procent.  De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökade med närmare två procent. Vid jämförelse mellan 2009 och 2010 ser vi att de finländska övernattningarna under januari-mars minskade med nästan tio procent och de svenska med drygt 13 procent. De övernattande från övriga länder ökade med fem procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 Publicerad: 14 april 2011

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden