Inkvarteringsstatistik för hotell mars 2014

Fler hotellgästnätter i mars

Totala antalet övernattningar på hotellen var i mars 7 027, vilket innebär en ökning med närmare 24 procent jämfört med mars 2013. Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med nästan fem procent och de svenska med närmare 44 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade i mars, den minskningen var drygt 13 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för mars 2014 baseras på uppgifter för 14 hotell. Under månaden har fyra hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var närmare 21 procent. I februari var den siffran knappt 13 procent. 

Av de övernattande var nästan 38 procent från Finland och knappt 59 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,3 nätter. I februari stannade de finländska gästerna 1,6 nätter och de svenska gästerna 1,4 nätter medan gästerna från övriga länder stannade 2,1 nätter.

Av övernattningarna i mars skedde drygt 68 procent på grund av fritid och lite mer än 31 procent på grund av yrke. I februari var siffrorna ungefär desamma.

Under årets tre första månader har hotellen haft nästan 16 400 övernattningar. Jämfört med samma period 2013 innebär det en minskning med drygt 1 100 övernattningar eller drygt sex procent. De finländska övernattningarna har minskat med lite mer än 15 procent medan de svenska har ökat med nästan två procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden minskat med fem procent. Jämförelse mellan 2012 och 2013 visar att de finländska övernattningarna under januari-mars ökade med knappt tio procent medan de svenska ökade marginellt. De övernattande från övriga länder ökade med 55 procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 24 april 2014

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden