Inkvarteringsstatistik för hotell november 2013

Hotellgästnätterna minskade i november

Totala antalet övernattningar på hotellen var i november 6 451, vilket innebär en minskning om drygt 16 procent jämfört med november 2012. Övernattningarna minskade både från Finland och Sverige. De finländska övernattningarna minskade med knappt 25 procent och de svenska med nästan 13 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för ökade i november, den ökningen var drygt 52 procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet.

Siffrorna för november 2013 baseras på uppgifter för 17 hotell. Under månaden har sju hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var nästan 18 procent. I oktober var den siffran 25 procent.

Av de övernattande var nästan 46 procent från Finland och drygt 47 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska 1,4 nätter i november. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,1 nätter. I oktober stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska 1,5 nätter, gästerna från övriga länder stannade 1,6 nätter.

Av övernattningarna i november skedde knappt 63 procent på grund av fritid och nästan 37 procent på grund av yrke. I oktober var de siffrorna 67 respektive 32 procent.

Under årets elva månader har hotellen haft nästan 188 100 övernattningar. Jämfört med samma period 2012 innebär det en ökning med närmare 2 700 övernattningar eller 1,5 procent. De finländska övernattningarna har ökat med drygt fem procent, de svenska har minskat med närmare tre procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med knappt sju procent. En jämförelse mellan 2011 och 2012 visar att de finländska övernattningarna under januari-november minskade med drygt två procent och de svenska med närmare nio procent. De övernattande från övriga länder minskade med knappt sex procent under nämnda period.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 18 december 2013

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden