Inkvarteringsstatistik för hotell i november 2020

Hotellgäster från nio länder

Knappt 3 100 övernattningar noterades på de åländska hotellen i november, vilket innebär en minskning med 57 procent jämfört med samma månad i fjol. Finländarnas övernattningar gick ned med 15 procent, medan övernattningar av personer från Sverige och övriga länder (exklusive Åland) minskade med 93–95 procent. De åländska övernattningarna ökade däremot, från 24 stycken i november 2019 till 65 i år. Hotellen i Mariehamn stod för nästan 96 procent av alla övernattningar denna månad.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

De anlända gästerna uppgick till närmare 1 900 personer och 89 procent av dem var från Finland, 8 procent från Sverige och 3 procent från Åland. Endast sex övriga länder fanns representerade bland de ytterligare tio gästerna, däribland Estland, Vitryssland och Nederländerna. I november i fjol besöktes hotellen av gäster från 27 olika länder. Gästerna från Sverige stannade i medeltal 1,7 nätter på hotellen, medan de finländska gästerna övernattade i genomsnitt 1,6 nätter.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Beläggningsgraden 8 procent

Beläggningsgraden för den totala rumskapaciteten uppgick till 8 procent, vilket kan jämföras med 17 procent i november 2019. På hotellen i Mariehamn var beläggningsgraden 12 procent, medan den i landskommunerna uppgick till endast 1 procent. Sett till den öppna kapaciteten var beläggningen 14 procent.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Nedgång med 56 procent hittills i år

Under perioden januari–november 2020 uppgick hotellövernattningarna till 89 000, vilket kan jämföras med 203 000 under samma period 2019. Minskningen är 56 procent. De svenska övernattningarna gick ned med 89 procent, de finländska med 26 procent och övernattningar av gäster från övriga länder minskade med 70 procent.

Mera information, tabeller och diagram gällande hotellinkvarteringen i november 2020 samt jämförelser med 2019 finns i statistikmeddelandet som går att ladda ner i pdf-format nedan.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax