Inkvarteringsstatistik för hotell september 2013

Hotellgästnätterna dalade i september

Totala antalet övernattningar på hotellen var i september 15 581, vilket innebär en minskning om närmare 12 procent jämfört med september 2012. Övernattningarna minskade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna minskade med nästan sex procent och svenska med drygt 15 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade även de i september, den minskningen var 23 procent.

Siffrorna för september 2013 baseras på uppgifter för 17 hotell. Under månaden har tre hotell varit stängda. Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var drygt 35 procent. I augusti var den siffran 62 procent. 

Av de övernattande var nästan 45 procent från Finland och 48 procent från Sverige. Både de finländska och de svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter i september. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,6 nätter. I augusti stannade de finländska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter, de svenska 1,8 nätter och gästerna från övriga länder stannade två nätter.

Av övernattningarna i september skedde drygt 79 procent på grund av fritid och närmare 21 procent på grund av yrke. I augusti var de siffrorna 89 respektive 11 procent.

Under årets nio månader har hotellen haft drygt 171 600 övernattningar. Jämfört med samma period 2012 innebär det en ökning med närmare 2 500 övernattningar eller 1,5 procent. De finländska övernattningarna har ökat med nästan sex procent, de svenska har minskat med tre procent. De övernattningar som gäster från övriga länder stod för har under perioden ökat med drygt fyra procent. En jämförelse mellan 2011 och 2012 visar att de finländska övernattningarna under januari-september minskade med knappt fyra procent och de svenska med närmare nio procent. De övernattande från övriga länder minskade med sju procent under nämnda period.

Linjediagram som visar beläggningsgraden (total) på de åländska hotellen efter månad

Hela meddelandet kan du läsa här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 17 oktober 2013

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden