Inresande till Åland 2007

Inresande till Åland 2007

Antalet inresande under 2007 uppgick till drygt 2 174 300 personer, vilket innebär en ökning med knappt 8 900 personer eller 0,4 procent jämfört med 2006. Det är den näst högsta inresandesiffran som noterats sedan 1958 och tredje gången som två miljoners gränsen överskrids.

Liten ökning av inresande från Sverige under året
Jämfört med fjolåret ökade de inresande från Sverige med drygt 5 000 personer eller 0,3 procent. Kryssningsresenärerna ökade med knappt tre procent medan övriga inresande minskade med knappt tre procent. Inresande från Sverige stod för drygt 84 procent av årets inresande till Åland, vilket är samma andel som under 2006. Kryssningsresenärernas andel var drygt 47 procent och övriga resenärers andel var knappt 37 procent. Under 2006 var kryssningsresenärernas andel drygt 46 procent och övriga resenärers andel drygt 38 procent.

Antalet inresande från Sverige ökade fyra månader och minskade de övriga, största ökningen var  i juni, då ökningen var närmare 15 procent.  Största minskningen var i april då antalet resenärer var
sju procent färre än samma månad 2006.

Något fler inresande från Finland
De inresande från Finland ökade med knappt 1 500 personer eller knappt en halv procent jämfört med fjolåret. Resenärerna med landskapsfärjorna minskade med knappt en procent medan övriga resenärer ökade med närmare en procent. Av årets inresande kom knappt 16 procent från Finland, tre procent reste med landskapets färjor och närmare 13 procent med övriga. 

Under året hade fyra månader färre inresande från Finland och resten av månaderna hade fler inresande än 2006. Största minskningen var i september, knappt sju procent. Januari som stod för den största ökningen hade närmare sex procent fler inresande än samma månad 2006.
 
Inresande från övriga länder
Under året kom nästan 9 400 inresande från övriga länder, vilket är 0,4 procent av det totala inresandet under 2007. De inresande från övriga länder ökade med närmare 2 400 personer eller nästan 34 procent under året.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden