Invånarantalet 31.12.2012

Ålänningarna är nu 28 500

Den slutliga siffran för antalet invånare på Åland den 31 december 2012 är 28 502. Folkmängden steg med 147 personer under 2012, vilket är betydligt mindre än 2011 års ökning på nästan 350 personer och den minsta siffran sedan 2003. I medeltal under 2000-talet har den årliga ökningen varit 215 personer.

På grund av den minskade tillväxten hade Åland för första gången på sex år en mindre procentuell ökning än Sverige, men lika stor som Finland. På Åland och i Finland var ökningstakten 0,5 och i Sverige 0,8 procent under 2012.

 

Avmattad tillväxt på landsbygden

Den lägre befolkningsökningen märktes främst på landsbygden, där flera kommuner fick en betydligt mindre tillväxt än 2011 samtidigt som uppgången förbyttes i minskning i vissa kommuner. Totalt på landsbygden blev ökningen 123 personer och de nio landsbygdskommunerna har nu tillsammans 14 996 invånare. I skärgården minskade folkmängden med 59, vilket var en större nedgång än 2011, och är nu 2 160 personer. I Mariehamn ökade däremot befolkningen något mera än föregående år. Ett plus på 83 personer gjorde att invånarantalet steg till 11 346. 

Ökning i åtta kommuner

Folkmängden ökade i åtta kommuner under 2012, förutom Mariehamn sex landsbygdskommuner och en skärgårdskommun. Jomala hade den största tillväxten i både absoluta tal och relativt sett. Ett plus på 106 personer innebar en ökningstakt på 2,5 procent och en folkmängd på 4 355 personer. Lemland ökade med 23 invånare och Saltvik med 13. I Finström, Geta och Sund steg folkmängden med några personer. Föglö var enda skärgårdskommun med ökning, plus en person. Antalet kommuner med minskande befolkning var också åtta. Eckerö minskade mest på landsbygden, minus 18 personer, och även i Hammarland och Lumparland sjönk folkmängden.  I skärgården minskade befolkningen mest i Vårdö där ett minus på 27 personer innebar en nedgång med 6 procent från 2011. I Kumlinge var minskningen 23 personer eller drygt 6 procent. I Brändö, Kökar och Sottunga minskade befolkningen med några personer.

 

Störst tillväxt på centrala landsbygden de senaste decennierna

Om man ser befolkningsutvecklingen i ett längre perspektiv, kan man konstatera att förutom Mariehamn har också Finström, Jomala och Lemland nu sin största befolkning genom tiderna. Undre de senaste tre decennierna, från 1980 och framåt, har de tre nämnda kommunerna ökat klart mest på landsbygden, sammanlagt med över 3 000 personer. Men också alla övriga kommuner på landsbygden har flera invånare nu än 1980 och har tillsammans ökat med över 1 000 personer. I Mariehamn är ökningen 1 800, något mera än vad Jomala ensam står för. I skärgården har befolkningen minskat med knappt 300 personer under den aktuella 30-årsperioden.

 

I statistikmeddelandet finns de kommunvisa uppgifterna om befolkningen, totalt och efter kön, samt förändringen från 2011. Läs hela meddelandet här.

Under statistikområdet Befolkning på ÅSUBs webbplats finns också tidsserietabeller som visar utvecklingen i kommunerna ända från 1910.

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 19.2.2013