Invånarantalet 31.12.2018

Ålands befolkning ökade med 300 personer

Det slutliga invånarantalet på Åland den 31 december 2018 är 29 789. Ökningen under 2018 var 300 personer, något större än 2017 då den var 275 personer. Under 2000-talet har folkmängden vuxit mera bara 2008 och 2011.

 

Antal invånare 31.12.2018 efter kön och kommun samt förändring från 31.12.2017

Flera invånare i alla regioner

Jomala stod för den största ökningen, 173 personer, och fick därmed för första gången över 5 000 invånare. Mariehamn växte med 66 personer. Den största procentuella tillväxten hade Vårdö med 4,2 procent samt Geta och Jomala med 3,8 respektive 3,6 procent. Den största nedgången i absoluta tal hade Saltvik med minus 15 personer, medan Lumparland minskade mest relativt sett, med 3,3 procent. På landsbygden ökade invånarantalet i sex kommuner och minskade i tre. I skärgården visade tre kommuner ökning, två minskning och en oförändrad folkmängd.

 

Befolkningsförändring efter kommun 2018

Totalt på landsbygden ökade folkmängden med 217 personer, något mindre än 2017. Mariehamns ökning var betydligt mindre än året före. Den största skillnaden är att skärgården som 2017 minskade med 65 personer nu visade en ökning med 17.

 

Årlig befolkningsförändring efter region 2000-2018

Ökning med över 4 000 invånare sedan år 2000

Befolkningstillväxten 2018 var betydligt högre än den genomsnittliga ökningen under 2000-talet som är 220 personer. Sedan år 2000 har Ålands folkmängd vuxit med över 4 000 personer. I Mariehamn har ökningen varit 1 250 personer och på landsbygden över 3 000. Av landsbygdens tillväxt står Jomala för 1 700, Lemland och Finström för sammanlagt närmare 750 och övriga kommuner för nästan 600. Alla landsbygdskommuner har vuxit. I skärgården är det endast Vårdö som har haft en ökning från år 2000, plus 40 personer, medan regionen som helhet har minskat med 275.

 

Befolkningsförändring efter kommun 2000-2018

Nästan lika stor tillväxt som i Sverige

Den relativa förändringen för Åland som helhet 2018 blev 1,0 procent, en betydligt större ökningstakt än Finlands 0,1 procent och inte så långt från Sveriges ökning med 1,1 procent. En jämförelse med regionerna där respektive lands huvudstad ligger visar en befolkningstillväxt med 0,9 procent i Nyland och 1,6 procent i Stockholms län. På Färöarna ökade invånarantalet med 1,4 procent 2018 och på Grönland med 0,2 procent.

 

Procentuell befolkningsförändring för Åland, Finland och Sverige 2000-2018

Mariehamn, Finström och Vårdö har flera kvinnor än män

Såväl männen som kvinnorna ökade med 150, varför könsfördelningen i Ålands befolkning blev oförändrad. Kvinnorna är knappt 50 flera än männen men av kommunerna är det endast i Finström, Vårdö och Mariehamn som det bor flera kvinnor än män. Överskottet av män i skärgården och på landsbygden är drygt 100 respektive över 300 personer, medan kvinnorna är nästan 500 flera än männen i Mariehamn.

Tabellen Bosatt befolkning efter kommun 1910-2018 visar utvecklingen i kommunerna i ett sekellångt perspektiv. I databastabellen Befolkning efter kommun 1910-2018 framgår dessutom årsvisa uppgifter från 1970 och framåt.

Den slutliga befolkningstillväxten är 26 personer mindre än enligt förhandsuppgifterna i ÅSUBs webbnyhet ”Befolkningsrörelsen 2018, preliminära siffror” som publicerades den 30 januari 2019. Under april kommer uppgifter om befolkningens åldersstruktur, födelseort, språk och medborgarskap samt fördelning på byar och stadsdelar 2018 att publiceras på ÅSUBs webbplats under statistikområdet Befolkning. Utförlig samlad information om såväl befolkningens struktur som befolkningsrörelsen 2018 publiceras i oktober 2019 i statistikrapporten ”Befolkningen 2018”.

Beskrivning av befolkningsstatistiken.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax