Invånarantalet 31.12.2019

Ålands befolkning ökade med 95 personer 2019

Det slutliga invånarantalet på Åland den 31 december 2019 är 29 884. Ökningen under 2019 var 95 personer, betydligt mindre än 2018 då folkmängden växte med 300. Under 2000-talet har befolkningstillväxten varit lägre bara tre gånger, år 2000, 2003 och 2015.

 

Antal invånare 31.12.2019 efter kön och kommun samt förändring från 31.12.2018

Ökning i bara fyra kommuner

Det var främst i Jomala som befolkningen ökade 2019. Jomalaborna blev drygt 200 flera. Därutöver var det bara Finström, Hammarland och Lemland som fick flera invånare. Jomalas ökning var störst också relativt sett, fyra procent. Mariehamns folkmängd sjönk med 64 personer eller en halv procent. Också i fem landsbygdskommuner minskade befolkningen, liksom i alla skärgårdskommuner. Den största procentuella nedgången hade Lumparland, där en minskning med 16 personer motsvarar fyra procent av befolkningen. Minskningen i Geta var något större i absoluta tal, 18 personer. Vårdö har nu några flera invånare än Brändö och är därmed den näst största skärgårdskommunen efter Föglö. Tidigare har Brändö haft den positionen, åtminstone sedan början av 1900-talet.

 

Befolkningsförändring efter kommun 2019

Totalt för landsbygden blev förändringen ett plus på 175 personer, något mindre än 2018. Mariehamn som 2018 hade en ökning med närmare 70 personer fick nu en minskning som är den största sedan 1971, så långt tillbaka som det finns helt jämförbara siffror. Skärgårdens folkmängd ökade 2018 med 17 personer, men visade 2019 en minskning med 16, vilket är en förändring som är lika stor som 2000-talets genomsnitt.

 

Årlig befolkningsförändring efter region 2000-2019

Lika stor tillväxt som i Sverige hittills under 2000-talet

Den relativa förändringen för Åland som helhet 2019 blev 0,3 procent, en större ökningstakt än Finlands 0,1 procent, men betydligt mindre än Sveriges ökning med 1,0 procent. Under 2000-talet har den genomsnittliga årliga befolkningstillväxten varit 0,8 procent för både Åland och Sverige, jämfört med 0,3 procent för Finland. Folkmängden i Finland är nu 7 procent större än år 2000, medan den har vuxit med 16 procent på Åland och i Sverige.

 

Procentuell befolkningsförändring för Åland, Finland och Sverige 2000-2019

För Ålands del innebär detta över 4 000 fler invånare nu än år 2000. Jomala har ökat med 1 900 personer, Mariehamn med 1 200, Lemland med drygt 450 och Finström med 300 under dessa 19 år.

Kvinnoöverskottet ökade

Kvinnorna blev 86 flera under 2019, medan männen ökade med bara 9, varför kvinnoöverskottet i befolkningen som har varit sjunkande under 2000-talet nu ökade något igen. Kvinnorna är 126 flera än männen men av kommunerna är det endast i Finström och Mariehamn som det bor flera kvinnor än män. Vårdö, Lemland och Geta har en jämn könsfördelning med endast ett fåtal flera män än kvinnor, men i övriga kommuner är majoriteten av män större. Överskottet av män i skärgården och på landsbygden är drygt 100 respektive närmare 300 personer, medan kvinnorna är drygt 500 flera än männen i Mariehamn.

 

Kvinnoöverskott 2000-2019

Tabellen Bosatt befolkning efter kommun 1910-2019 visar utvecklingen i kommunerna i ett sekellångt perspektiv. I databastabellen Befolkning efter kommun 1910-2019 framgår dessutom årsvisa uppgifter från 1970 och framåt.

Den slutliga befolkningstillväxten är 18 personer mindre än enligt förhandsuppgifterna i ÅSUBs webbnyhet ”Befolkningsrörelsen 2019, preliminära siffror” som publicerades den 24 januari 2020. Under april kommer uppgifter om befolkningens åldersstruktur, födelseort, språk och medborgarskap samt fördelning på byar och stadsdelar 2019 att publiceras på ÅSUBs webbplats under statistikområdet Befolkning. Utförlig samlad information om såväl befolkningens struktur som befolkningsrörelsen 2019 publiceras i oktober 2020 i statistikrapporten ”Befolkningen 2019”.

Beskrivning av befolkningsstatistiken

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax