Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2014

Innerstaden och södra Jomala växer mest

Under 2014 var det Mariehamns centrala stadsdelar och byarna i södra Jomala som hade den största befolkningstillväxten. Drygt 90 av landsbygdens och skärgårdens över 240 bebodda byar hade dock en större eller mindre ökning. Detta framgår av statistiken över invånarantalet i byar och stadsdelar som nu är uppdaterad med siffror för 31 december 2014.

 

Not: I diagrammet visas de byar och stadsdelar där folkmängden har ökat eller minskat mest under 2014.
Stadsdelar och byar i Mariehamn har mörkblå färg, medan byar i landskommunerna är ljusblå. 

Centrala Mariehamn gick om norra staden

I Mariehamn ökade befolkningen klart mest i Lotsberget som fick ett tillskott på 60 personer. Andra stadsdelar i centrala staden med en ökning på över 20 personer är Nyängen och Kvarnberg samt Storgärdan, den nya stadsdelen norr om Östernäs. Totalt ökade innerstaden med över 140 personer. Samtidigt minskade norra staden med nästan 80 invånare. Detta innebär att innerstaden med sina drygt 4 300 invånare nu för första gången på åtminstone 25 år har något större folkmängd än de norra stadsdelarna sammanlagt. Klinten minskade mest i norra staden, eller med drygt 25 personer. Folkmängden i det tredje av Mariehamns huvudområden, södra staden, är knappt 2 700 personer eller ungefär lika många som 2013. Östernäs minskade med närmare 25 personer, vilket dock vägdes upp av en nästan lika stor ökning i Västra Ytternäs. Östernäs är trots nedgången fortfarande Mariehamns största stadsdel, den enda som har över 1 000 invånare. Av de stadsdelar och byar (se Beskrivning) som hör till Mariehamn ökade folkmängden i 13 och minskade i 17.

 

Vesterkalmare leder tillväxten i Jomala

Liksom de två föregående åren var det Vesterkalmare som ökade mest på landsbygden eller med drygt 50 personer. Förutom den gamla bykärnan hör Kalmsta, Solberget och västra delen av Kalmarnäs till Vesterkalmare som med sina 535 invånare är störst i Jomala och nu blev Ålands näst största by. Andra byar i södra Jomala som fortsatte att växa är Österkalmare, Möckelö och Sviby. De fyra nämnda byarna har ökat med sammanlagt 850 personer på 2000-talet och de har nu över 1 500 invånare, vilket är en tredjedel av Jomalas befolkning. I kommunens centrala delar ökade folkmängden i Ingby och Möckelby. På landsbygden i övrigt ökade Grelsby mest, med över 20 personer.
 
Av landsbygdens byar hade 73 befolkningstillväxt under 2014. I 67 byar minskade invånarantalet och i 45 var det oförändrat. Totalt finns det 185 bebodda byar på landsbygden. I 46 av dessa bor det över 100 personer. Godby är klart störst med över 900 invånare och växte ytterligare något under året. Storby med sina drygt 500 invånare sjönk nu ner till tredje plats.

Ökning i 18 skärgårdsbyar, mest i Vårdö by

Skärgården hade i stort sett oförändrad folkmängd 2014. Invånarantalet ökade i 18 byar, minskade i 24 och var oförändrat i 17. Störst var förändringen i Vårdö by som ökade med nio personer. Sonboda minskade mest eller med fem personer. Hamnö på Kökar har vuxit mest under 2000-talet och ökade med 5 personer också 2014. Antalet bebodda byar i skärgårdskommunerna är 59. Fyra av dem har mer än hundra invånare. Degerby och Kumlinge by är störst med 187 respektive 176 invånare. 

 

Eftersom en hel del av byarna är små och de årliga förändringarna i många fall rör sig bara om några få personer, kan det vara bra att studera utvecklingen över en längre tid för att få en bredare bild av befolkningsutvecklingen i byar och kommundelar.
 
I exceltabellen Invånarantalet i byar och stadsdelar 2000, 2013 och 2014 framgår samtliga byars och stadsdelars invånarantal de tre nämnda åren samt förändringen för perioderna 2000–2014 och 2013–2014. I tabellen Invånarantalet i byar och stadsdelar 1990–2014 finns siffror för varje enskilt år under perioden.
Databasen Befolkning 1999– 2004 efter kommun, by och kön visar även fördelningen på kvinnor och män.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad 28.4.2015