Konsumentprisindex för Åland april 2002

Under de senaste 12 månaderna, från april 2001 till april 2002, steg det åländska konsumentprisindexet med i genomsnitt 2,2 procent. Från mars till april 2002 steg priserna med 0,4 procent. Priserna inom huvudgrupperna transport samt inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll ökade snabbast på månadsbasis.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.