Konsumentprisindex för Åland augusti 2002

OFÖRÄNDRAD INFLATION
Det åländska konsumentprisindexet steg under de senaste tolv månaderna, från augusti 2001 till augusti 2002,
med i genomsnitt 2,1 procent. I juli var ökningstakten densamma. Prisuppgången inom huvudgrupperna
rekreation och kultur samt restauranger och hotell påverkade inflationen med 0,5 respektive 0,4 procentenheter. I
augusti 2001 var inflationstakten 2,3 procent.

Från juli till augusti 2002 steg priserna med 0,5 procent. Det var främst inom huvudgrupperna kläder och skodon,
hälsovård samt inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll som priserna steg snabbast.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.