Konsumentprisindex för Åland september 2002

INFLATIONEN 2,3 PROCENT
Det åländska konsumentprisindexet steg under de senaste tolv månaderna, från september 2001 till september 2002, med i genomsnitt 2,3 procent. I augusti var ökningstakten 2,1 procent. Prisuppgången inom huvudgruppen livsmedel och alkoholfria drycker påverkade inflationen med 0,7 procentenheter. Huvudgrupperna rekreation och kultur samt restauranger och hotell påverkade inflationen med 0,4 procentenheter vardera. I september 2001 var inflationstakten 1,6 procent.

Från augusti till september 2002 steg priserna med 0,4 procent. Det var främst inom huvudgrupperna livsmedel och alkoholfria drycker samt kläder och skodon och transport som priserna steg snabbast. Inom huvudgruppen kommunikationer sjönk priserna vilket dämpade inflationen.

Vill du läsa hela statistikmeddelandet klicka här.