Konsumentprisindex april 2007

Åter långsammare inflationstakt
De åländska konsumentpriserna steg i snitt med 1,6 procent från april 2006 till april 2007. I mars var inflationstakten 2,1 procent på årsbasis. Det var fortsättningsvis högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen" som inverkade mest på den totala uppgången (med 0,6 procentenheter), men även högre priser inom gruppen "livsmedel och alkoholfria drycker" påverkade (med 0,4 procentenheter). Lägre priser inom huvudgruppen "hälsovård" dämpade däremot inflationen (med 0,3 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från mars till april 2007 var 0,3 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.