Konsumentprisindex april 2011

Inflationstakten 4,3 procent i april

I april steg de åländska konsumentpriserna på årsbasis med 4,3 procent, jämfört med 4,2 procent i mars. I april inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 1,1 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kläder och skodon" dämpade inflationen mest (med 0,1 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från mars till april var 0,4 procent.

I april steg de finländska konsumentpriserna på årsnivå med 3,2 procent, jämfört med 3,3 procent i mars. Högre priser på  livsmedel och alkoholfria drycker samt dyrare bränslen och el bidrog mest till den totala uppgången, medan inflationen dämpades mest av att hemelektronik och färska grönsaker blev billigare jämfört med föregående år. Den månadsvisa förändringen från mars till april var 0,2 procent.

De svenska konsumentpriserna steg med 3,3 procent på årsbasis i april, vilket är en uppgång från mars då den var 2,9 procent. Högre boendekostnader bidrog mest till den totala uppgången (med 2,5 procentenheter). Den totala uppgången av priserna motverkades samtidigt främst av prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (med 0,3 procentenheter). Från mars till april steg konsumentpriserna i snitt med 0,4 procent.

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i april preliminärt 2,8 procent (2,7 procent i mars) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 3,2 procent (3,1 procent i mars). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,4 procent (3,5 procent i mars) och Sveriges 1,8 procent (1,4 procent i mars). Av EMU-länderna hade Estland fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten (5,4 procent), och Irland fortsättningsvis den långsammaste med 1,5 procent.

Konsumentprisindexet har reviderats

Det åländska konsumentprisindexet har reviderats. Varukorgen och viktstrukturen för konsumentprisindexet reviderades att motsvara konsumtionsstrukturen år 2010. Basåret för det nya konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, här.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 maj 2011

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)