Konsumentprisindex april 2012

Inflationen 1,9 procent

De åländska konsumentpriserna steg med 1,9 procent i april jämfört med april 2011. I mars steg priserna med 2,1 procent på årsbasis. I april inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 0,5 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kommunikationer" dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Den månadsvisa förändringen från mars till april var 0,3 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 3,1 procent i april på årsbasis jämfört med 2,9 procent i mars. Konsumentpriserna steg främst på grund av dyrare boende och trafik samt högre matpriser jämfört med föregående år. Samtidigt dämpades uppgången främst av billigare hemelektronik och telekommunikationstjänster jämfört med föregående år. Från mars till april steg konsumentpriserna med 0,3 procent.

I april steg de svenska konsumentpriserna i snitt med 1,3 procent på årsbasis, en nedgång jämfört med 1,5 procent i mars. I Sverige bidrog högre boendekostnader mest till den totala uppgången (med 0,7 procentenheter) medan främst prissänkningar på hemelektronik motverkade uppgången (med 0,3 procentenheter). Från mars till april steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,2 procent.

Figur: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i april preliminärt 2,6 procent (2,7 i mars) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 2,7 procent (2,9 procent i mars). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,0 procent (2,9 procent i mars) och Sveriges 1,0 procent (1,1 procent i mars). Av EMU-länderna hade Estland den snabbaste ökningstakten (4,3 procent) och Grekland fortsättningsvis den långsammaste med 1,5 procent.

Äldre indexserier
Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, klicka här.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 16 maj 2012

Kommande publicering preliminärt 14 juni 2012