Konsumentprisindex april 2013

Inflationen 1,0 procent

De åländska konsumentpriserna steg med 1,0 procent i april 2013 jämfört med april 2012, i mars var ökningstakten 1,2 procent. I april inverkade fortsättningsvis högre priser inom huvudgruppen "livsmedel och alkholfria drycker" mest på den totala uppgången (med 0,7 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "kommunikationer" alltjämt dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Från mars till april var konsumentpriserna i snitt oförändrade (0,0 procent).

De finländska konsumentpriserna steg med 1,5 procent i april på årsbasis, i mars var ökningstakten 1,7 procent. I april steg konsumentpriserna främst på grund av dyrare livsmedel samt dyrare restaurang- och kafépriser jämfört med året innan. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i april alltjämt mest av lägre räntor och billigare mobilkommunikationstjänster jämfört med föregående år. Från mars till april steg konsumentpriserna med 0,1 procent.

I april sjönk de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,5 procent, vilket är en nedgång jämfört med 0,0 procent i mars. I Sverige hade minskade räntekostnader störst effekt på inflationstakten (nedåt med 0,6 procentenheter) medan högre livsmedelpriser bidrog uppåt mest (med 0,4 procentenheter). Från mars till april sjönk konsumentpriserna i genomsnitt med 0,2 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder
Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i april preliminärt 1,2 procent (1,7 procent i mars) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 1,4 procent (1,9 procent i mars). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 2,4 procent (2,5 procent i mars) och Sveriges 0,0 procent (0,5 procent i mars). Av EMU-länderna hade Estland alltjämt den snabbaste ökningstakten (3,4 procent) och Grekland fortsättningsvis den långsammaste med -0,6 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/. Från och med januari är konsumentprisindex ett kedjeindex där varukorgen och vikterna uppdateras årligen.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 17 maj 2013

Kommande publicering preliminärt 14 juni 2013