Konsumentprisindex augusti 2003

Inflationen 0,5 procent
Det åländska konsumentprisindexet steg under de senaste tolv månaderna, från augusti 2002 till augusti 2003, med i genomsnitt 0,5 procent. I juli var inflationstakten 0,4 procent. Högre priser inom huvudgrupperma bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen samt restauranger och hotell inverkade med 0,6 respektive 0,2 procentenheter till uppgången. Huvudgrupperna transport, kläder och skodon samt kommunikationer dämpade inflationen. Från juli till augusti 2003 sjönk priserna med 0,6 procent.

Hela meddelandet finns tillgängligt som pdf nedan.