Konsumentprisindex augusti 2004

Lägre inflationstakt
Under de senaste tolv månaderna, från augusti 2003 till augusti 2004, steg det åländska konsumentprisindexet med 0,3 procent. I juli steg indexet med 0,7 procent på årsbasis. Huvudgruppen bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen inverkade med 0,4 procentenheter på den totala uppgången och gruppen rekreation och kultur med 0,3 procentenheter. Höjningen av konsumentpriserna motverkades av lägre priser på alkoholhaltiga drycker och tobak.

Från juli till augusti steg priserna med 0,2 procent i genomsnitt. Ökade priser inom huvudgruppen kläder och skodon bidrog mest till uppgången av konsumentpriserna medan sänkta priser inom livsmedel och alkoholfria drycker dämpade den totala uppgången.

Hela meddelandet kan läsas här.