Konsumentprisindex augusti 2011

Inflationstakten 3,9 procent i augusti

I augusti steg de åländska konsumentpriserna på årsbasis med 3,9 procent, jämfört med 4,0 procent i juli. I augusti inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 1,5 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgrupperna "kläder och skodon" samt "kommunikationer" dämpade inflationen mest (med 0,1 procentenheter vardera). Från juli till augusti var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

I augusti steg de finländska konsumentpriserna på årsnivå med 3,8 procent, jämfört med 4,0 procent i juli. I augusti ökade konsumentpriserna främst på grund av dyrare boende och högre matpriser jämfört med föregående år. Inflationen dämpades i augusti främst av billigare hemelektronik och mobilkommunikationstjänster jämfört med föregående år. Från juli till augusti steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent.

De svenska konsumentpriserna steg med 3,4 procent på årsbasis i augusti, vilket är en ökning jämfört med juli då den var 3,3 procent. Högre boendekostnader bidrog mest till den totala uppgången (med 2,5 procentenheter). Den totala uppgången av priserna motverkades samtidigt främst av prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (med 0,3 procentenheter). Från juli till augusti var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige 

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i augusti preliminärt 2,5 procent (2,5 procent i juli) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 2,9 procent (2,9 procent i juli). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,5 procent (3,7 procent i juli) och Sveriges 1,6 procent (1,6 procent i juli). Av EMU-länderna hade Estland fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten (5,6 procent), och Irland fortsättningsvis den långsammaste med 1,0 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 15 september 2011

Kommande publicering preliminärt 14 oktober 2011

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)