Konsumentprisindex augusti 2012

Inflationstakten oförändrad i augusti (2,2 procent)

De åländska konsumentpriserna steg med 2,2 procent i augusti jämfört med augusti 2011, oförändrat jämfört med juli månad. I augusti inverkade högre priser inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker" samt "transport" mest på den totala uppgången (med 0,7 procentenheter vardera), medan lägre priser inom huvudgruppen "kommunikationer" dämpade inflationen mest (med 0,2 procentenheter). Från juli till augusti var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

De finländska konsumentpriserna steg med 2,7 procent i augusti på årsbasis, jämfört med 2,9 procent i juli. Konsumentpriserna steg främst på grund av dyrare livsmedel, samfärdsel och högre detaljhandelspriser på alkoholdrycker samt boende jämfört med föregående år. Samtidigt motverkades uppgången av lägre räntor och billigare hemelektronik, mobilkommunikationstjänster och el jämfört med året innan. Från juli till augusti steg konsumentpriserna med 0,2 procent.

I augusti steg de svenska konsumentpriserna i genomsnitt med 0,7 procent på årsbasis, vilket är en oförändrad inflationstakt från juli. I Sverige bidrog prisuppgångar på transporter mest till den totala uppgången (med 0,4 procentenheter) medan lägre priser på hushållsel och prissänkningar på hemelektronik motverkade uppgången (med 0,3 procentenheter vardera). Från juli till augusti steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent.

Figur: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 17 medlemsländer) var i augusti preliminärt 2,6 procent (2,4 procent i juli) och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 2,7 procent (2,5 procent i juli). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 3,3 procent (3,1 procent i juli) och Sveriges 0,9 procent (0,7 procent i juli). Av EMU-länderna hade Cypern den snabbaste ökningstakten (4,5 procent) och Grekland fortsättningsvis den långsammaste (1,2 procent).

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 14 september 2012

Kommande publicering preliminärt 16 oktober 2012