Konsumentprisindex augusti 2014

Inflationstakten 1,2 procent i augusti

De åländska konsumentpriserna steg med 1,2 procent i augusti 2014 jämfört med augusti 2013, i juli var ökningstakten 1,1 procent. I augusti inverkade högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" mest på den totala uppgången (med 0,4 procentenheter), medan lägre priser inom huvudgruppen "transport" dämpade inflationen mest (med 0,3 procentenheter). Från juli till augusti sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,4 procent.

De finländska konsumentpriserna steg med 1,1 procent i augusti på årsbasis, i juli var ökningstakten 0,8 procent. I augusti steg konsumentpriserna främst på grund av hyreshöjningar, högre detaljpriser på tobaksprodukter och alkoholdrycker samt högre restaurang och kafépriser jämfört med föregående år. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i augusti mest av billigare kläder och hemelektronik. Från juli till augusti steg konsumentpriserna med i genomsnitt med 0,1 procent.

I augusti sjönk de svenska konsumentpriserna på årsbasis med i genomsnitt 0,2 procent, vilket är en nedgång sedan juli då inflationstakten var 0,0 procent. Den största effekten på inflationstakten sedan augusti 2013 hade minskade räntekostnader (med 0,3 procentenheter nedåt), medan framförallt höjda hyror bidrog uppåt (med 0,2 procentenheter). Från juli till augusti sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,1 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

 

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 18 medlemsländer) var i augusti preliminärt 0,4 procent (samma som i juli) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,5 procent (samma som i juli). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,2 procent (1,0 procent i juli) och Sveriges 0,2 procent (0,4 procent i juli). Av EMU-länderna hade Österrike den snabbaste ökningstakten (preliminärt 1,5 procent) och Spanien den långsammaste med -0,5 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i juli 2014 ca 2,8 procent (i juni var ökningstakten ca 2,9 procent).

 

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i databaserna på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax/.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 22 september 2014 

Kommande publicering preliminärt 16 oktober 2014