Konsumentprisindex augusti 2015

Inflationstakten 0,3 procent i augusti

De åländska konsumentpriserna steg med 0,3 procent i augusti 2015 jämfört med augusti 2014, i juli var ökningstakten -0,1 procent. I augusti inverkade högre priser inom huvudgruppen "kläder och skodon" mest på den totala uppgången (med 0,2 procentenheter). Lägre priser inom huvudgruppen "kommunikationer" motverkade uppgången mest (med 0,2 procentenheter nedåt).  Från juli till augusti steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,1 procent.

De finländska konsumentpriserna sjönk i augusti på årsbasis med 0,2 procent (samma förändringstakt som i juli). I augusti sjönk konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av lägre bränslepriser, lägre räntor på bostadslån och lägre priser på mobilkommunikationstjänster. Den största uppgången jämfört med året innan visade högre hyror och vederlag. Från juli till augusti var förändringen av konsumentpriserna 0,2 procent.

I augusti sjönk de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,2 procent, vilket är en nedgång från juli då inflationstakten var -0,1 procent. Till den totala nedgången sedan augusti 2014 bidrog främst lägre räntekostnader (med 0,8 procentenheter nedåt). Nedgången motverkades mest av högre livsmedelspriser som bidrog uppåt med 0,4 procentenheter. Från juli till augusti sjönk konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.

Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 19 medlemsländer) var i augusti preliminärt 0,1 procent (0,2 procent i juli) och för EU länderna (EICP omfattar 28 medlemsländer) preliminärt 0,0 procent (0,2 procent i juli). Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå -0,2 procent (-0,1 procent i juli) och Sveriges 0,6 procent (0,8 procent i juli). Av EMU-länderna hade Malta den snabbaste ökningstakten (med 1,4 procent) och Cypern den långsammaste med -1,9 procent. För G20 (består av 19 större ekonomier samt EU) var ökningstakten i juli 2015 ca 2,5 procent (2,6 procent i juni).

För att läsa hela meddelandet, klicka här

Äldre indexserier

Det aktuella basåret för det åländska konsumentprisindex är 2010 (2010=100). Observera att de nyaste serierna är de officiella och de ökningstakter som de visar de mest korrekta. Vissa index med andra basår finns i detta meddelande, övriga äldre index finns att tillgå i våra databaser. Uppgifter om konsumentprisindex med det aktuella basåret (2010=100) samt de procentuella förändringarna under tolvmånadersperioder (inflation) finns även som Excel-filer på vår hemsida.

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 17 september 2015

Kommande publicering preliminärt 19 oktober 2015