Konsumentprisindex december 2009

Inflationstakten ökade ytterligare

Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,3 procent i december, i november var den 1,0 procent. Det var främst högre priser inom huvudgruppen "transport" som bidrog till den totala uppgången (med 1,2 procentenheter). Uppgången motverkades samtidigt av prissänkningar främst inom huvudgrupperna "livsmedel och alkoholfria drycker" samt "kläder och skodon" (med 0,4 procentenheter vardera). Från november till december var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.

Den 1 oktober 2009 sänktes mervärdesskattesatsen på livsmedel från 17 procent till 12 procent, en sänkning som innebär att livsmedelspriserna i detaljhandeln borde ha sjunkit med 4,3 procent. På Åland sjönk livsmedelspriserna med 5,5 procent från september till oktober, medan de i Finland sjönk med 5,6 procent. Mellan november och december steg livsmedelspriserna på Åland med 1,6 procent (i Finland med 0,3 procent). Sedan december ifjol har livsmedelspriserna på Åland minskat med 3,0 procent och i Finland med 4,6 procent.

De finländska konsumentpriserna sjönk i december på årsbasis med 0,5 procent, jämfört med -0,9 procent i november. Konsumentpriserna sjönk främst på grund av lägre räntor. Samtidigt motverkades nedgången av högre bränslepriser, högre priser på alkoholdrycker, högre restaurang- och cafépriser, högre hyror samt högre priser på tobak. Konsumentpriserna steg i genomsnitt med 0,1 procent från november till december.

De svenska konsumentpriserna steg i snitt med 0,9 procent på årsbasis i december, jämfört med -0,7 procent i november. Främst bidrog prishöjningar inom transportområdet till den totala uppgången, medan sänkta boendekostnader motverkade uppgången mest. Från november till december steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent.

Linjediagram som visar förändringarna i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder (inflation) för Åland, Finland samt Sverige

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Inflationstakten för EMU-länderna (omfattar 16 medlemsländer) var i december preliminärt 0,9 procent och för EU länderna (EICP omfattar 27 medlemsländer) preliminärt 1,4 procent. Mätt med HIKP var Finlands ökningstakt på årsnivå 1,8 procent (1,3 procent i november) och Sveriges 2,8 procent (2,4 procent i november). Av EMU-länderna hade Grekland fortsättningsvis den snabbaste ökningstakten (2,6 procent), och Irland fortsättningsvis den långsammaste med -2,6 procent.

För att läsa hela meddelandet, klicka här.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 15 januari 2010

Frågor om konsumentprisindex besvaras av:
 Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)